Krajská zdravotní společnost dokončila v chomutovské nemocnici modernizaci prostor konvenční nukleární medicíny včetně laboratoře pro přípravu radiofarmak. V rámci modernizace pořídila nový hybridní systém SPECT/CT, který má vyšší diagnostické kvality, než běžné přístroje, které se v nukleární medicíně používají.

Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov vysvětlil, proč bylo potřeba modernizovat. „Z pohledu diagnostického procesu se zlepšila kvalita vyšetření, šíře diagnostických možností, komfort pacienta a odpadlo jedno vyšetření a jeden případný další pobyt ve zdravotnickém zařízení. Pokud se totiž ukáže, že pacienta je nutné dovyšetřit, provádí se to rovnou na našem oddělení a nemusí navštívit ještě svého lékaře, nechat si vypsat žádanku, objednat se a dojít na další vyšetření. To je obrovská výhoda. Z pohledu pacienta máme daleko větší množství materiálu k hodnocení, množství informací, abychom se mohli dostat k co nejpřesnějšímu vyšetření pacientovy choroby. Zároveň přestavba přinesla celkový komfort pacientům, protože zde nebyly čekárny, které jsou nyní oddělené a samo prostředí je pro návštěvníky, ale i zaměstnance výrazně příjemnější."

V souvislosti s pořízením přístroje došlo k úpravě všech prostor oddělení včetně čekáren, komunikačních a dalších obslužných prostor.

Primář Aleš Chodacki (na snímku vpravo) je s modernizací maximálně spokojený. „Nyní máme špičkové pracoviště, které plní úplně Primář Aleš Chodacki u zařízení SPECT/CT.všechno, co by mělo v roce 2016 mít a umět," řekl primář. Nové vybavení se personál naučil obsluhovat velmi rychle. „Zpočátku měli naši zaměstnanci obavy z toho, jak nové přístroje zvládnou, ale bylo to bez problémů," uvedl primář. Modernizace se uskutečnila ve dvou etapách. „Už v květnu loňského roku jsme tady začali s vyšetřováním. Na laboratoř jsme si museli rok počkat. Ta je v provozu od května letošního roku," upřesnil primář. Změny k lepšímu velmi pozitivně vnímají pacienti. „Velmi mi překvapilo, že naši pacienti vnímají i kvalitu vlastní přestavby. Osobně mě řada pacientů řekla, že je až neuvěřitelné, jak kvalitně je toto oddělení postavené," prozradil Chodacki. „Reakce pacientů jsou nejlepším důkazem toho, že rozhodnutí přistoupit k rekonstrukci bylo správné," doplnil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní společnosti.

„Ukazuje se, že síť krajských nemocnic umožňuje přiblížit pacientům i úzce specializovaná oddělení, jak tomu je v případě nukleární medicíny. Jsem proto rád, že můžeme představit toto zmodernizované oddělení v chomutovské nemocnici. Jako spádové slouží i pro část obyvatel sousedního Karlovarského kraje. Modernizované prostory oddělení nukleární medicíny v Chomutově a Ústí nad Labem jsou svým současným vybavením špičkovým pracovištěm. Laboratoře pro přípravu radiofarmak se svou úrovní v rámci České republiky řadí hned za ty, které otevřel jako první v Česku Masarykův onkologický ústav v Brně," řekl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní společnosti.

Krajská zdravotní, a. s., zajistila pro modernizaci chomutovského oddělení nukleární medicíny značné prostředky. Nákup přístroje Hybridní systém SPECT/CT přišel na bezmála 14 milionů korun. Společnost na jeho nákup získala dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 85 procent. Ke spoluúčasti ve výši 15 procent pak využila navýšení základního jmění Krajské zdravotní, a. s., Ústeckým krajem, jediným akcionářem společnosti.

Úpravy prostor financovala Krajská zdravotní společnost z vlastních zdrojů. Práce na modernizaci trvaly čtyři měsíce a byly dokončeny v březnu loňského roku. Obdobně společnost financovala vybudování laboratoře pro přípravu radiofarmak. Laboratoř včetně vybavení přišla na bezmála 5 milionů korun. „Celkové investice do nukleární medicíny chomutovské nemocnice přesáhly 25 milionů korun," uvedl Novák. „Tím ovšem pro další měsíce proměny v nemocnici nekončí. Dalším významným počinem bude vybudování zcela nového, moderního stravovacího provozu v prostorách staré gynekologie za bezmála 60 milionů korun," informoval Novák.

Podobně jako v nemocnici v Chomutově zmodernizovala Krajská zdravotní, a. s., prostory konvenční nukleární medicíny a laboratoře pro přípravu radiofarmak na svém druhém pracovišti - v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., v Podhájí, jejichž prezentace se uskutečnila 3. května 2016.

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena na anatomii, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolizmu.

Laboratoře pro přípravu radiofarmak jsou prostory s deklarovanou třídou čistoty, v nichž se připravují léčivé přípravky pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných na oddělení nukleární medicíny.