První únorový den vyprší lhůta pro podávání nabídek na velkou stavební zakázku v Kadani. Týká se rekonstrukce operačních sálů, které byly stejně jako nemocnice uvedeny do provozu před 44 lety, a stále jsou původní. Rozšířený bude i dospávací pokoj pro pacienty a vybuduje se nová centrální sterilizace. Investice je odhadovaná na přibližně 250 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. 

Zadávací řízení na stavební zakázku vypsala nemocnice už po druhé. První zrušil na konci loňského roku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s odůvodněním, že nemocnice coby zadavatel nedodržela postup, když nerozhodla „řádně a včas o podaných námitkách stěžovatele“ – pražské společnosti Petrom stavby. 

Nemocnice Kadaň.
Jako Baťovo městečko: Nemocnice v Kadani postaví domy pro lékaře

„Zadávací řízení bychom ale stejně zrušili vzhledem k tomu, že se nám sešly nabídky, které převyšovaly schválený rozpočet v řádu desítek milionů korun,“ poznamenal starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Na to finanční prostředky nejsou, i tak je čerpání připraveno z úvěru,“ dodal. 

Úvěr na financování rekonstrukce podepsala nemocnice už loni. „Jeho podmínky jsou vztažené k aktuální úrokové míře, která bude platná v době, kdy jej začneme splácet. To znamená za přibližně dva roky,“ nastínil ředitel nemocnice Petr Hossner. Ručení bude zajištěno majetkem nemocnice. 

„Podmínky jsou nastavené tak, aby splnily současné finanční možnosti nemocnice. Rekonstrukci můžeme i rozdělit v delším časovém horizontu do více etap,“ podotkl Hossner. Ty by měly být čtyři podle počtu operačních sálů. „Současně je oddělena stavební část a část týkající se přístrojového vybavení sálů,“ doplnil. To bude nemocnice řešit zvlášť. 

Pohled na chomutovský Aquasvět. Snímek z června 2019
Stavební průšvih jménem Aquasvět se prodraží o desítky milionů, město chce soud

Podle původních plánů měla rekonstrukce odstartovat už loni, plánována je na téměř tři roky. Pro nemocnici by odklad neměl představovat významnější problém. „Rekonstrukce je připravena tak, že bude probíhat za provozu, a není tedy závislá na termínu zahájení stavby,“ uvedl Hossner. Obnova má řešit změnu zastaralého systému včetně logistického uspořádání příjezdu pacientů a pohybu zdravotního personálu na operačním sále. Počítá se například s automatickým otevíráním dveří, překládacím zařízením z lůžka na operační stůl a novými operačními stoly, světly a přístroji. 

V kadaňské nemocnici je ročně odoperováno více než dva tisíce pacientů. Jedná se o operace chirurgické, ortopedické, traumatologické a gynekologické. V posledních letech zaznamenává nárůst pacientů i počtu operací díky rozšiřování spádové oblasti.