Nesouhlasíme se zastavením plánovaných investic a požadujeme urychlené vypsání nových výběrových řízení. Zhruba takto zní usnesení, které na pondělním (19. dubna) zasedání přijali zastupitelé Chomutova. Týká se rozhodnutí Krajské zdravotní ohledně chomutovské nemocnice, která této společnosti patří.

V chomutovské nemocnici má podle plánů vyrůst nový pavilon urgentního příjmu a centrální operační sály včetně jednotky intenzivní péče za zhruba 1,3 miliardy korun. Jedná se o předběžnou cenu vycházející z projektu. V prosinci ale nové představenstvo společnosti rozhodlo o zrušení veřejných zakázek na stavby nejen v Chomutově, ale také v Děčíně, a dále ukončení příkazní smlouvy na zajištění inženýringu v obou špitálech a v nemocnici v Ústí nad Labem. Jako hlavní důvod uvedla, že nejsou zajištěné finanční prostředky. Původně se počítalo s využitím peněz z dotací Ústeckého kraje, z investičního úvěru a z programu Restart.

Část vedení města Chomutova se obává, aby se investice do nemocnice nezdržela o roky nebo dokonce akce nevyzněla naprázdno.

„Zrušením výběrového řízení se realizace posouvá nejméně o rok, a pokud bude chtít nové představenstvo něco změnit v zadávací dokumentaci, je riziko, že dojde na další zdržení v řádu měsíců,“ upozornil chomutovský radní Ladislav Drlý (KSČM), který v zastupitelstvu na toto téma odstartoval diskuzi a předložil návrh usnesení. „Pak je také otázkou, jestli nepropadne stavební povolení. V tom případě by zdržení znamenalo dva až tři roky. To je dlouhá doba, během níž může někdo říct, že je chomutovská nemocnice vlastně ještě v dobrém stavu a spíše je potřeba investovat do nemocnice v Rumburku,“ uvedl pro ilustraci.

Podle jeho slov ale Chomutov nutně potřebuje nové centrální operační sály. „Není nač čekat, když se podíváme, v jakých podmínkách tam lékaři pracují. V létě je na sálech obrovské vedro. Obáváme se, že budou lékaři odcházet tam, kde jim nabídnou lepší podmínky,“ upozorňuje na možné důsledky Drlý.

Tyto obavy nesdílí všichni členové zastupitelstva. „Investice se určitě posune v čase, nepůjde ale o léta, možná o půl roku,“ podotkl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO 2011), který je i krajským radním.
Navrhované usnesení nakonec podpořila většina zastupitelů. „Deklarujeme tím, že situaci sledujeme a nemocnici podporujeme,“ okomentoval primátor.


Podle vyjádření společnosti Krajská zdravotní nejsou obavy na místě. „Současné vedení opakovaně deklarovalo a prezentovalo i v médích jednoznačnou podporu realizace strategických investic společnosti, a to včetně výstavby nového pavilonu urgentního příjmu včetně operačních sálů a JIP v chomutovské nemocnici,“ ubezpečil předseda představenstva Adam Vojtěch. „V této souvislosti pak vedlo jednání se zástupci Ústeckého kraje k nalezení možného modelu finančního krytí a rovněž maximálního urychlení realizace,“ doplnil.

Podle jeho slov právě probíhají práce na přípravě nového zadávacího řízení. „Předpoklad vyhlášení této veřejné zakázky je květen 2021. Projektová dokumentace, která je v současné době dokončena včetně plnomocného stavebního povolení, nebyla oproti původnímu zadání nijak změněna,“ ujistil Vojtěch.

Pro finanční krytí chce společnost využít dotace z IROP a deklarovanou podporu Ústeckého kraje.