Nedávno jste prý oslavili třicet let trvání výuky v městských lázních…?
Ano, to je pravda. Oslavili jsme je 6. října. Za tu dobu prošlo výukou více než 173 tisíc frekventantů, a to jak v rámci povinné výuky plavání žáků základních škol, dětí z mateřských školek, tak kurzů pro veřejnost.

O které kurzy je největší zájem?
V současnosti jsou to kurzy rodičů s dětmi od jednoho roku do čtyř let, takové vodní hrátky, kdy maminky například učí děti potápět se v malém bazénu. Pak o kurzy pro děti ve věku 4 – 7 let a plavání kojenců.

Objevil se názor, že voda v lázních není vhodná pro planání kojenců. Co je na tom pravdy?
Hodně se v médiích mluví o větším množství chlóru ve vodě a jeho škodlivosti. Musím ale říct, že to není náš problém. Výuka se u nás provádí zvlášť pro starší dětí a veřejnost a zvlášť pro kojence, kde musí být dodržovány přísné hygienické podmínky. Ve vířivce mívají jen zlomkové množství chlóru.

A jak je to s výukou plavání žáků základních škol? Údajně je ohrožená kvůli nedostatku financí…?
To je pravda. Školám byly v loňském roce kráceny finanční prostředky, ze kterých se platila výuka plavání. Jednalo se asi tak o deset procent. Na konci roku to ale bylo školám srovnáno. Letos mají být peníze kráceny přibližně o pět až sedm procent, což je zanedbatelná částka. Někteří ředitelé to přesto řeší radikálním škrtem, například na jedné z chomutovských škol zrušili výuku plavání pro třeťáky. V těchto případech záleží i na rodičích, zda budou trvat na tom, aby škola dostála své povinnosti a výuku zajistila. Každopádně jde o součást vzdělávacího plánu.

Jaké aktivity zajišťujete pro dospěláky?
Mimo výuky plavání pro neplavce nabízíme i zdokonalování plavání. Třetí oblastí je kondiční plavání s osobním trenérem. Tuto službu využívají zejména studenti v rámci přípravy na zkoušky ve školách.

Převážně u žen je velmi oblíbený vodní aerobik, který splňuje všechny prvky dokonalé fyzické aktivity. To je energetický výdej, přiměřené posilování a současně voda působí rehabilitačně. Ještě je potřeba zdůraznit, že toto cvičení je vhodné pro plavce i neplavce.