Jde o výsledek dotazníkové akce, která v Chomutově probíhala v prosinci. Formulář vyplnilo přes pět set lidí, většina na webu. Zdá se to málo, podle statistiků je to ale na padesátitisícové město reprezentativní vzorek. „Také mě to nejdřív překvapilo, ale podle odborníků vzorek odpovídá stotisícovému krajskému městu," uvedl k tomu primátor Jan Mareš.

Důležitější jsou ale výsledky, především odpověď na otázku, co je největší problém Chomutova. Nepřekvapí, že zdaleka nejvíc lidé uváděli jako hlavní problém kriminalitu. Myslí si to necelá polovina lidí, Chomutováci ale již delší dobu upozorňují, že se ve městě cítí méně bezpečně. Stížnosti lidí z Březenecké, které zazněly na nedávném setkání s vedením města, to jen potvrdily.

Vedení města přesto říká, že tuhle oblast nepodceňuje. „Otázkou bezpečnosti se zabýváme dlouhodobě, aktuálnímu stavu se přizpůsobuje práce městské policie, v letošním roce chceme výrazně rozšířit například kamerový systém," uvedl primátor Jan Mareš. „Nejsme v klidu, to vás můžeme ubezpečit."

Na druhou stranu město poukazuje, že hlavní roli v otázce bezpečnosti má mít stát a jeho policie. Také proto chce primátor se svým jirkovským kolegou Radkem Štejnarem jednat na Ministerstvu vnitra o tom, aby policie na Chomutovsku posílila počty příslušníků.

Mezi velké problémy, které město sužují, zařadili Chomutováci také nezaměstnanost, nebezpečné dopravní úseky či málo příležitosti ke trávení volného času. Zmínili však třeba „korupci na magistrátu", „Romskou komunitu" či „městskou hromadnou dopravu".

Výsledky dotazníkové akce bude projednávat pracovní skupina, první výstupy budou na přelomu května a června. Radní je chtějí zahrnout do Strategie rozvoje města.

V dotaznících lidé řešili i další věci, například spokojenost se stavem zeleně, městskou hromadnou dopravou či oblíbená a neoblíbená místa ve městě. Dalším výsledkům se budeme v Chomutovském deníku věnovat ještě v průběhu dalších týdnů.

ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM PRIMÁTORA A VELITELEM MĚSTSKÉ POLICIE V CHOMUTOVĚ JANEM ŘEHÁKEM

Kriminalita? Také stát by si měl plnit své povinnosti

Posílit městskou policii? „Nevím, jestli je to dobrá cesta," říká Jan Řehák, který je velitelem chomutovských strážníků.

Proč? To přece může bezpečnosti ve městě pomoci…

My už v rozpočtu dáváme na městskou policii velkou částku. Asi by nebyl problém dát teď deset milionů na její posílení, ale my musíme přemýšlet o tom, že bychom je tam museli dávat navíc pravidelně rok co rok. Ročně nás jeden strážník včetně odvodů stojí půl milionu. Aby posílení strážníků ve městě bylo trochu znát, tak to by znamenalo přidat pět strážníků na směnu. Pro zabezpečení strážníků nepřetržitě by to znamenalo 20 lidí navíc. A to je těch 10 milionů .

A to se ty peníze nenajdou, když si polovina lidí myslí, že je to největší problém města?

Já jsem přesvědčen, že by to stejně moc ve zvýšení bezpečnosti nepomohlo. A své povinnosti by si měl plnit i stát. Když budeme posilovat naší městskou policii, stát pak může rezignovat na svou bezpečnostní roli. A zabezpečení bezpečnosti je role státu. Takže nevím, jestli je posilování městské policie správná cesta. Mimochodem, i sami lidé by nám mohli více pomáhat.

Jak to myslíte?

Když se něco u jejich paneláku děje, často jen stojí u okna a zpoza záclony koukají. Přitom stačí zavolat strážníky. Také nejsou ochotní svědčit u přestupkového řízení. Chápu, že se třeba bojí, ale bez svědků se přestupek řeší těžko.

Znamená to jasné ne většímu počtu strážníků?

Výsledky se ještě bude zabývat pracovní skupina. Ta může navrhnout více možností, třeba využívání civilních pracovníků MěPo, vylepšení technických prostředků nebo i posílení rozpočtu. My se tím pak budeme zabývat. Ale je potřeba hledat potřebnou míru efekt