Nejnovější vyšetřovací přístroje, nová příjemně přátelská čekárna pro pacienty i pracovna pro technika, aby mohl každodenně kalibrovat lékařské přístroje. Oddělení nukleární medicíny v Chomutově prošlo dvoufázovou rekonstrukcí, která skončila před několika dny a proměnila ho v nejmodernější pracoviště svého typu.

Nukleární medicínaSlouží k diagnostice
a léčbě pomocí izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolismu.

Druhá etapa obnovy nukleární medicíny v chomutovské nemocnici vyšla na 17,8 milionu korun a v součtu s první stála téměř 43 milionů. „Do dvou pracovišť v ústecké a chomutovské nemocnici, která jsou součástí Komplexního onkologického centra, investovala Krajská zdravotní s výraznou podporou Ústeckého kraje dohromady více než 160 milionů korun,“ shrnul předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák. „Výsledkem je nejmodernější nukleární medicína v České republice,“ dodal.

Primář oddělení v obou nemocnicích Aleš Chodacki zdůraznil zejména moderní přístrojové vybavení. „Na pracovištích jsou jen nové přístroje v rozpětí od jednoho měsíce do čtyř let. To nás opravňuje k formulaci nejmodernější nukleární medicína,“ řekl primář Chodacki.

Ondřej Kočan a Jakub Jan Fiala napsali další učebnici angličtiny.
Píše nám to, říkají mladí autoři. Vydali další učebnici angličtiny

Kromě nejmodernějších technologií teď lékaři v chomutovské nemocnici využívají nové ovladovny přístrojů, zázemí pro technika nebo hygienickou smyčku, kde se mohou očistit v případě, že se potřísní radiofarmaky. Pacienti mají novou příjemně vyhlížející čekárnu.

Exkluzivním přístrojem, pořízeným v rámci obnovy oddělení ve dvou nemocnicích, je pozitronová emisní tomografie, ve zkratce PET, která stála 70 milionů. Využívají ji v ústecké Masarykově nemocnici. „V republice je jich 15, v kraji jedna. Díky tomu už není potřeba objednávat pacienty do Prahy a Plzně,“ podotkl primář. „Přístroj lze využít k vyšetření většiny onkologických diagnóz, zejména karcinomu prsu, prostaty, trávicího ústrojí a plic. Přístroj navíc pacienta vyšetří takzvaně v jedné době, díky čemuž odpadá řada dalších vyšetření. Nemluvě o vysoké přesnosti,“ dodal primář.

"Skleněné cesty" se táhnou v délce patnácti kilometrů. Na opravu bolebořská společnost použila hutní strusku.
"Skleněné cesty" se táhnou patnáct kilometrů. Firma na opravu použila odpad

Ne vždy však hraje hlavní roli právě ústecký PET, v řadě případů postačují vyšetření na přístrojích chomutovského oddělení nukleární medicíny. „Pokud si někdo například stěžuje na bolest v kosti, nemusí jít na komplexní vyšetření, ale postačí vyšetření skeletu,“ nastínil Aleš Chodacki.

Pohled z ovladovnyZdroj: Krajská zdravotníOddělení nukleární medicíny neslouží jen onkologickým pacientům, ale i pro celé spektrum neonkologických chorob. „Přístroji je možné vyšetřit například ledviny, pokud došlo k zánětu, kosti, abychom zjistili, zda pacient nepotřebuje endoprotézu, či srdce, zda nehrozí riziko infarktu,“ uvedl pro představu lékař.

Na chomutovském oddělení nukleární medicíny ošetřili od dubna loňského roku do letošního dubna přes 2000 pacientů.