Úkoly je prověřily nejen teoreticky, ale i prakticky. Mimo jiné si soutěžící vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, lezení po laně, hašení požáru nebo si ověřili, zda by dokázali správně komunikovat s tísňovou linkou či poskytnout první pomoc. První místo obsadili žáci ze 7.ZŠ Chomutov, na druhém místě skončilo družstvo ze ZŠ Rudolfa Koblice z Kadaně a třetí bylo družstvo ZŠ Krušnohorská z Jirkova. První dvě družstva postupují do krajského kola soutěže, které se koná 17. 6. 2015 v Žatci.

„Cílem soutěže bylo přiblížit dětem práci záchranných složek a naučit je správně reagovat v krizových situacích," uvedl organizátor akce kapitán Josef Mládek.