Jaká by měla být budoucnost městského parku? Přesně na toto téma diskutovali ve čtvrtek odpoledne v městském divadle obyvatelé s parkem sousedních ulic společně s vedoucím odboru rozvoje, investic a majetku města Petrem Chytrou.

„Park by měl být hlavně vzdušnější, měla by se prořezat křoviska, přes která není vidět. Park by měl prostě patřit lidem a strážníci by jej kvůli větší bezpečnosti měli projíždět na kolech či motorkách, ale ne v autech," shrnul hned v úvodu diskuze, které předcházela krátká přednáška z historie a nástin toho, co plánuje město, pan Petr, který pochází z Karlových Varů a u parku bydlí již sedm let. S jeho slovy souhlasila i většina z přítomných v sále. „Je doba, kdy nejsou na nic peníze, tak ať se park zatravní, upraví a je to nejjednodušší. Ať si děti i dospělí mají kde hrát," dodala paní Dana ze Zborovské s tím, že není potřeba velkých investic do nové výstavby. „Co tam bude je jedno, důležitá je hlavně údržba," dodal pan Václav z Gutenbergovy ulice.

Na programu jednání bylo také zvažované oplocení parku a možnosti nového využití plochy fotbalového stadionu a lázní. Z necelých tří desítek přítomných, byli při zkušebním hlasování, vyjma jednoho či dvou lidí, všichni proti oplocení parku. Místo investice do něj, by se peníze mohly podle přítomných investovat do zaplacení hlídačů parku na několik let. Trnem v oku byla také úvaha města o zavedení plochy pro tržiště na fotbalovém stadionu. „Proč zase cpát trhy někam jinam, když jsou na náměstí? Aspoň to tam jednou za čas ožije, normálně je tam pusto prázdno," zhodnotil pan Petr.

Problematika budoucího vzhledu parku je na paškále již delší dobu. Hnacím impulsem k znovu otevření diskuze jsou téměř přiklepnuté tři miliony korun z operačního programu životního prostředí ve výši 2,2 milionu korun. Sedm set tisíc korun má pak k této částce přidat město. „Podle předběžné zprávy bychom měli dotaci získat," přiblížil Petr Chytra.

Pokud se tak stane, může se začátkem roku 2014 začít s prořezávkou a v průběhu sezony by pak došlo na generální údržbu parku. Peníze z tohoto dotačního titulu jsou totiž určené právě k zdravotním řezům, havarijnímu kácení, nové výsadbě a renovaci zelených ploch.

Další investice a větší přeměny jsou v parku plánovány v horizontu dalších pěti až deseti let. Výsledná podoba parku se má ještě veřejně projednávat.

Proč jste na jednání nemohli být také vy?

Na první projednání byli dopisem vhozeným do schránky pozváni pouze lidé bydlící v těsném sousedství parku. Podle Petra Chytry, vedoucího odboru rozvoje, investic a majetku města, který jednání organizoval, byla jediným důvodem užší vazba na park. „Svolali jsme zcela první jednání právě s těmito lidmi proto, že na park každý den koukají nebo jej využívají. Chtěli jsme slyšet jejich názory," sdělil přítomným s tím, že dalším jednáním se v budoucnu nebrání. Upozornil také na to, že pokud by se někdo mimo pozvaných chtěl tématem parku či problematiky kolem něj zabývat, může využít čtvrteční setkání s občany, kde budou přítomni zástupci vedení města, městské policie i technických služeb. Toto setkání se uskuteční ve velké zasedací místnosti historické radnice na náměstí 1. máje, a to 27. června od 16 do 17 hodin.