Velmi frekventovaná lokalita, v jejímž bezprostředním okolí je kromě gymnázia i kulturní dům, zdravotní středisko či supermarket, se nachází přímo na státní komunikaci I/13. „Přechod pro chodce přímo u autobusové zastávky je řešen velmi nešťastně" říká starosta města Štefan Drozd, „chodci musí vstupovat do vozovky před autobusem, projíždějící řidiči je tak spatří až v momentě, kdy míjejí stojící autobus." Autobusová zastávka se navíc nachází přímo v křižovatce se Sadovou ulicí a příjezdovou komunikací k letnímu kinu.

To se má nyní změnit. „Projekt počítá s posunutím zálivu zastávky blíže ke gymnáziu, vyřazovací úsek a nástupní plocha budou dlouhé 25 metrů, zařazovací úsek 15 metrů," vysvětluje Drozd. Dojde i k úpravě stávajícího chodníku, chodci se dočkají nového přechodu včetně dělícího ostrůvku. Jízdní pruhy budou zúženy a budou probíhat mezi betonovými obrubami.

Město už má vyřízené stavební povolení a podalo žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje, která by měla pokrýt více než polovinu celkových nákladů. Stavební práce začnou, jakmile bude vybrán dodavatel.