Výstava s názvem Lovci lebek začne 30. května. „Je to sbírka cestovatele, fotografa a etnografa Jana Rendeka, který na Papuu jezdí. Některé domorodé kmeny zde stále žijí ještě jako v době kamenné, o čemž výstava podává svědectví“ přibližuje Petr Liebscher z kadaňského muzea. Papuánci vešli do historie také jako kanibalové a ani tomuto tématu se výstava nevyhýbá. Některé exponáty možná šokují. „Uvidíte například šípy zhotovené z lidských kostí, nástroje z čelistí. Vystavena bude také miska, která se údajně využívala na míchání sádla a lidského mozku,“ představuje exponáty Liebscher.

Vernisáž se kvůli bezpečnostním opatřením konat nemůže, ale o výklad k tématu návštěvníci nepřijdou. Na září je naplánovaná komentovaná prohlídka, při které se bude promítat i dokument se záběry, jež sběratel Jan Rendek na exotickém místě planety pořídil. Výstava je přístupná až do 28. září.

V úterý 26. května se otevírá i zámek v Klášterci nad Ohří. Muzejníci minulé dva měsíce nezaháleli. Návštěvníkům připravili celý nový okruh, věnovat se bude hrdelnímu právu a soudní historii ve městě. Mnohé může téma překvapit. Soudnictví a katovské řemeslo je spíše spojované s Kadaní, která proslula Katovskou uličkou. „Na téma jsem narazila náhodou. Dlouho se spekulovalo, zda měl Klášterec vůbec hrdelní právo, tedy právo popravovat,“ líčí kurátorka Kristýna Sladomelová. 

„Nakonec jsme ale zjistili, že v Klášterci skutečně stála šibenice a právo vykonávat popravy město mělo,“ pokračuje kurátorka.

Na výstavě proto nebudou chybět dobové záznamy, které popisují soudnictví ve městě od gotických dob do poloviny 20. let 18. století. A protože justice našich prapředků nevynikala ani tak spravedlností jako spíš drakonickými tresty a vyšetřovacími metodami, seznámí se návštěvníci i s nimi. Expozici totiž doplní dobové mučicí nástroje.

„Za všechny bych vyzdvihla model zazdění, což byl velice trýznivý a pomalý způsob popravy,“ poznamenává Sladomelová. Zazdění se často používalo jako trest pro ženy – cizoložnice. Malý prostor byl postupně obehnán zdí a nebohá oběť umírala hlady a žízní. Někdy bylo utrpení i stupňováno a oběť byla zazdívána po několik dní, nikoli naráz, aby se její psychická agónie ještě prodlužovala.

Výstavu doplní na dokreslení atmosféry velké modely středověkých domů. „Ty máme zapůjčené z hradu Scharfenstein v Sasku. výstavu mučicích nástrojů jsme zase získali v Kutné Hoře,“ doplňuje kurátorka. Jedná se o stálou expozici, takže si její návštěvu můžete dobře naplánovat.