Ta se jela za běžného silničního provozu na 70kilometrové trati, takže řidiči v okolí města běžně míjeli pradědečky automobily. Jednalo se o 28. ročník srazu historických vozidel.

Havířský skok přes kůži.
Podívejte na tradiční skok přes kůži v Chomutově. Z fuxů se stali horníci