Prvním grantem, který mladým může zaplatit třeba cestu na vzdálený turnaj nebo nové sportovní pomůcky, je podpora sportovních talentů.

Celková částka sto tisíc korun se rozdělí mezi mladé talenty, kdy jeden sportovec může dostat maximálně sto tisíc korun. „Žadatel předloží konkrétní návrh čerpání prostředků z grantu a rovněž doloží, že se jedná o finanční podporu pro výjimečně talentované a úspěšné dítě,“ popisuje mluvčí města Šárka Schönová.

O grant mohou žádat sportovní organizace, jeden žadatel může chtít peníze i pro více dětí, ke každému ale musí poslat žádost zvlášť. Peníze nejsou určeny pro preferované sporty.

O příspěvek mohou žádat i starší sportovci, z nichž každý ale dostane maximálně deset tisíc korun, celkem je v grantu 70 tisíc. Peníze jsou určeny individuálním sportům (atletika, kanoistika, gymnastika atd.), které rovněž nejsou v preferovaných sportech.

Stejně jako u dětí a mládeže platí, že sportovec musí dosahovat velmi dobrých výsledků krajsky nebo celostátně.

Žádosti se podávají do 31. března na magistrátní odbor školství – Komise pro podporu občanských aktivit na Zborovské.