Nemusí být zrovna jedničkáři. Jsou to třeba do sebe zahloubané děti nebo „zlobivci“ s žákovskou přetékající poznámkami. Běžná výuka jim nemá co dát, protože jsou dál. Přesto je učitelé nevidí jako intelektově nadané, protože nenaplňují jejich představy o úspěšných žácích. Nadaných dětí jsou na Chomutovsku stovky, těch objevených a vědomě podporovaných je ale jen zlomek.

Podle Qiida, nadačního fondu a patrona nadaných žáků, nejsou tyto děti aktivně vyhledávané. „Učitelé si myslí, že nadané jsou ty, které zapáleně pracují, pečlivě vypracovávají úkoly a vítězí v soutěžích. Ano, jsou i takové. Pak jsou tu ale děti, jejichž nadání není tak snadno rozpoznatelné, ať už kvůli poruše učení nebo proto, že pocházejí z prostředí, ve kterém se nadání nepředpokládá,“ upozornila zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Miriam Janyšková.

Sherpa Cup v Lesné
OBRAZEM: Náročný Sherpa Cup prověřil síly běžců do vrchu

Problém je v tom, že pokud není nadání dětí rozpoznané, školy s jejich potenciálem nepracují správně a společnost tak o mnoho přichází. Vede to i k černým scénářům. „Tyto děti nezažívají naplnění. Mívají deprese a mohou být agresivní, v nejhorším případě se mohou pokusit i o sebevraždu,“ varovala Janyšková.

Rodiče některých nadaných dětí narážejí i na neochotu ve školách. Ještě před nástupem do první třídy se syn Věry K. z Chomutova naučil sám od sebe sčítat a odčítat dvoumístná čísla do stovky, místy násobil. Do poradny s ním nešla, čekala, že ho škola bude přiměřeně rozvíjet.

„Učitelka ale bazírovala na učivu, které probírala celá třída. Syn se v hodinách nudil, ztratil o školu zájem a byl samá poznámka, protože vyrušoval,“ popsala. „Když jsme pro něj žádali složitější úkoly, ocitli jsme se na černé listině jako potížisté,“ posteskla si. Situace se podle ní zlepšila až s nástupem na druhý stupeň.

Nadaných jsou stovky

Intelekt dětí prověřují pedagogicko-psychologické poradny a centra nadání na žádost rodičů. Na Chomutovsku je celkem 7399 dětí od šesti do patnácti let. V populaci je 10 až 12 procent nadprůměrně nadaných s IQ od 115 do 129, z čehož plyne, že může být v okrese až 880 takových žáků. Diagnostikovaných je ale jen 56. Mimořádně nadaných s IQ 130 a výše jsou dvě, tři procenta, což v okrese odpovídá až 220 dětem. „Objevených“ jich ale bylo jen 14.

Podobná čísla zaznívají i z celého Ústeckého kraje. Krajský úřad ví o 772 nadprůměrně nadaných dětech a 79 výjimečně nadaných, ačkoli jich jsou ve skutečnosti tisíce. Kraj má přes 73 tisíc žáků nepočítaje speciální třídy.

Hrad Hasištejn stojí na ostrohu nad Prunéřovským potokem.
Hrad Hasištejn je už otevřený, restaurace zůstává zavřená

Díky novele školského zákona z roku 2016 se otevřel prostor pro systémovou podporu nadaných žáků. Poradny jim mohou přiznávat speciální pomůcky ze státních peněz. Například alternativní učebnice, výukový software, elektronické a technické stavebnice, soupravy na přírodopisné pokusy či možnost návštěvy knihoven s on-line přístupy k odborným databázím.

Dále poradny mohou v rámci podpůrných opatření navrhovat pedagogickou intervenci, která zahrnuje hodiny s učitelem nad rámec běžného úvazku. Jenže to kvůli doporučení Národně vzdělávacího ústavu, který je metodicky vede, mnohdy nedělají a školy o tuto možnost, financovanou ze státní pokladny, přicházejí.

Drahé opatření

„Na počátku inkluze bylo možné pro nadané pedagogickou intervenci doporučovat,“ uvedla Tereza Beníšková, psycholožka z kadaňské pedagogicko-psychologické poradny. „Bohužel inkluze je pravděpodobně mnohem dražší, než se původně očekávalo, a tak došlo k přehodnocení opatření. Podle pokynu z Národního ústavu pro vzdělávání v Praze už není možné doporučovat pedagogickou intervenci 'jen' na nadání,“ doplnila.

Podle jejích slov ale ne každé dítě, které splňuje podmínky pro zařazení mezi nadané, podpůrná vzdělávací opatření potřebuje. "Některé školy rozvíjejí potenciál svých nadaných žáků velmi pěkně samy od sebe a nepotřebují k tomu doporučení poradny. Jinde by ale byla změna přístupu k nadaným velmi žádoucí. Mimořádně intelektově nadané děti by podle mého názoru podpůrná vzdělávací opatření mít měly," míní psycholožka.

Školy, které mají zájem nadání svých žáků koncepčně rozvíjet, mohou také vyslat své učitele na Akademii Qiida, která nabízí soubor seminářů. Radit se mohou i se Základní školou Krátká v Klášterci nad Ohří, kde mají vlastní centrum nadání a nadaným dětem umožňují souběžnou náročnější výuku. Je to díky finanční podpoře sponzora.

Děti od 6 do 15 let s indentifikovaným nadrůměrným nadáním IQ 115 – 129/ Mimořádným nadáním, IQ 130 – 169
Chomutov: 24/ 8
Kadaň: 13/ 5
Jirkov: 8/ (+ 1 mimořádně nadané v MŠ)
Klášterec nad Ohří: 7/ 1
Vejprty: 4
Zdroj: Ústecký kraj ke 30. 11. 2018