Území totiž dílem patří Nadaci na ochranu fauny Evropy. Ta byla původně založena zooparkem, působí ale nezávisle na něm i na městě. Finance chce využít v souladu se svým programem na ochranu zvířat.

„Díky získaným penězům bychom vypsali granty nebo vytvořili nějakou pobídku, aby se organizace, které se zabývají projekty zaměřenými na faunu, mohly přihlásit s nějakým zajímavým projektem,“ nastínila členka správní rady Iveta Rabasová Houfová. „Může to být zoopark, ale hlásit by se mohli i jiní,“ doplnila.

Nadaci vede aktuálně čtyřčlenná správní rada, z níž může každý jednat samostatně. Kromě Ivety Rabasové Houfové, která dříve pracovala v zooparku a dnes je starostkou Blatna, jsou členy také chomutovský stomatolog Michal Kasl, právník Milan Kindl a jednatel Gastro Safari ve Dvoře Králové Igor Mašín.

Nabídku k odkupu projednávali chomutovští zastupitelé na své posledním zasedání. Jednalo se o více než 8,6 hektaru pozemků zařazených jako orná půda a ovocný sad, které znalec ocenil na 11,9 milionu korun. Zastupitelé ale výkup neposvětili. Bod stáhli na návrh zastupitele Ladislava Kosána (SPD) z programu s odůvodněním, že chtějí záležitost více prozkoumat.

„Navržený záměr považuji za příliš rizikový,“ vysvětlil Kosán. „Z materiálů, které máme k dispozici, vyplývá, že pozemky patřily do roku 2006 městu, nadaci je darovalo, takže si máme odkoupit, co jsme kdysi vlastnili a darovali. Zákon nám ukládá, abychom o majetek pečovali jako řádný hospodář, obávám se, že by se mohlo klidně stát, kdybychom schválili záměr, že budeme všichni volaní na policii k podání vysvětlení, zda jsme zásadu dodrželi,“ sdělil své obavy.

close Tyto pozemky, které nadace vlastní v rámci Zooparku Chomutov, nabídla městu k odkupu. info Zdroj: se svolením Zooparku Chomutov zoom_in Tyto pozemky, které nadace vlastní v rámci Zooparku Chomutov, nabídla městu k odkupu.

Ve skutečnosti nadace veškeré pozemky získala tak, že je odkoupila od Pozemkového fondu. Bylo to na začátku milénia, kdy reálně hrozilo že za branami zooparku vyroste supermarket a pro město či zoopark bylo komplikované je vykoupit. Tehdy pomohla nadace, jíž spoluzakládal ředitel Podkrušnohorského zooparku Přemysl Rabas a lidé okolo něj.

„Nadace získala pozemky nezávisle na městě,“ potvrdil Rabas. Od počátku je také bezúplatně poskytovala zooparku a zároveň za ně odvádí daň z nemovitosti.

Později došlo na žádost Chomutova ke směně části pozemků mezi ním a nadací. Vydělalo na ní ale město, a to více než 14 milionů korun. Nadace darovala 6,5 hektaru pozemků za více než 21 milionů, naopak město jí věnovalo 3,6 hektaru za 6,7 milionu.

„Zoopark tehdy potřeboval pozemky pro budování skanzenu a hledala se co nejjednodušší cesta, jak to udělat,“ připomněl Rabas. „Proto se směňovaly. Více toho ale darovala nadace městu,“ dodal.

Nadace na ochranu fauny Evropy vznikla v roce 1994, do obchodního rejstříku byla zapsaná v roce 1999. Zakladatelem byl Zoopark Chomutov. Jejím účelem je podporovat fyzické osoby a neziskové a nestátní právnické osoby, především pak zoopark, při činnosti směřující k ochraně vzácných a mizejících druhů živočichů z Evropy v jejich přirozených podmínkách, udržení chovného materiálu těchto druhů v zajetí, reintrodukce vybraných druhů zvířat do vhodných lokalit, je-li to účelné, a pozitivní formování vztahu veřejnosti k živé i neživé přírodě.

Nadační jmění netvoří jen pozemky, ale také soubor soch na hřbitově vyhynulých zvířat, které jsou trvale vystavené v zooparku.
Správní rada si neproplácí žádné mzdy ani odměny.

Mohlo by vás zajímat: Proměna křižovatky. Na křížení mezi Chomutovem, Kláštercem a Kadaní už se krouží

Nový kruhový objezd na silnici I/13 na křížení mezi Chomutovem, Kláštercem a Kadaní. | Video: Deník/Hynek Dlouhý