V diskuzi často nešlo o konkrétní příjmy nebo výdaje, ale spíš o způsob, jakým město hospodaří. Liboru Zamazalovi z opoziční ODS se například nelíbilo, že radní mají velké pravomoci v přesouvání peněz a zastupitelé pak tyto změny berou jen na vědomí.

Jak vysvětlil starosta Radek Štejnar, pomáhá to hlavně v tom, aby město mohlo věci řešit rychle a operativně. „Pro některé menší dotace se musíme rozhodnout během pár dní a vždycky bychom kvůli tomu museli svolávat celé zastupitelstvo,“ upozornil. Radní se scházejí daleko častěji než zastupitelé.

Jednání se dostalo až do bodu, kdy ho musel starosta asi na čtvrt hodiny přerušit, aby se zástupci všech stran dohodli na nějakém kompromisu.
Samotný rozpočet nakonec hlasováním prošel bez problémů. Oproti předchozím ztrátovým verzím je dokonce mírně přebytkový. Předpokládané příjmy jsou plánované ve výši 354,5 milionu korun, na druhé straně se počítá s výdaji 353,1 milionu. „Město tak může upustit od rozpočtového provizoria, podle něhož od začátku roku hospodařilo,“ dodal k tomu tiskový mluvčí radnice Luboš Mizun.

Součástí rozpočtu je i rekordní balík investičních akcí v objemu přes 130 milionů korun. To je skoro o polovinu více než v loňském roce.