Stromy ohlodané do tvaru přesýpacích hodin a kmeny popadané do řeky u Mikulovic na Klášterecku věstí, že se tu zabydlel bobr. Místní výskyt chráněného zvířete těší, podnik Povodí Ohře ale bude muset zakročit, protože se usídlilo nad vodním dílem, kde může zablokovat tok.

Bobří dílo je dobře patrné ze staré stezky podél Ohře mezi Kadaní a Kláštercem nad Ohří. „Zatím jsem viděl jen ty ohlodané kmeny, bobry ne, jsem ale rád, že tu jsou. Je to úžasné,“ těší Josefa Steinera, který má chatu v blízké chatové oblasti. „Byli tu už loni, ale ne na řece. Jen na přítoku, takovém potůčku, co tu teče kolem,“ doplnil.

Jinou optikou na věc hledí Povodí Ohře. Zavalitý hlodavec s plochým ocasem je sice užitečný, protože jeho hráze zadržují vodu v krajině a vytvářejí biotopy pro vodní ptáky, obojživelníky a další ohrožené druhy, na druhou stranu ale může i škodit. Ucpává koryta vodních toků a likviduje stromy. Například na Moravě kvůli němu zaznamenávají milionové škody.

„U nás to zatím není dramatické, ale bobr nám tu začíná také více pracovat, takže na likvidaci škod dáváme ročně desítky tisíc korun,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Tato částka pokrývá celou oblast působení společnosti, která se rozkládá od Aše po Liberec mezi Krušnými horami a Středočeským krajem. „Za loňský rok jsme na tomto území napočítali 28 lokalit, kde jsou bobří hráze a hrady,“ upřesnil.

Jsou místa, kde činorodost bobra nevadí. To se ale netýká Mikulovic. „Tady budeme muset vylovit kmeny z vody, protože jsou na hladině vodního díla a mohly by se dostat k bezpečnostnímu přelivu,“ upozornil mluvčí. Současně podnik musí nechat pokácet nahlodané stromy, které jsou pro lidi nebezpečné. „Do měsíce bychom měli stromy dostat z vody i ze břehu pryč, je to ale živý proces, stává se, že když se na místo vrátíme, jsou tam ohlodané a popadané další stromy,“ poznamenal Svejkovský.

Protože je bobr zákonem chráněný, musí vodohospodáři zásahy konzultovat s ochranáři přírody, v tomto případě s Krajským úřadem v Ústí nad Labem. Pokud je například potřeba rozebrat bobří hráz, protože představuje ohrožení, musí ve správním řízení žádat o výjimku ze zákona o ochraně druhů. Získat ji může, jen když veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody.

Bobr evropský byl vyhuben zhruba před sto lety, od sedmdesátých let minulého století se k nám ale vrací migrací z Rakouska. Původní nadšení z jeho návratu ale v posledních letech mnohde střídá zděšení. V některých oblastech se bobr rychle množí a působí škody. Hubit se nesmí a nemá ani přirozeného nepřítele. Tím je rys a vlk.

Na Chomutovsku se podle zjištění vodohospodářů nejvíc vyskytuje právě na Kadaňsku a Klášterecku a na pravostranném přítoku Ohře pod Nechranicemi. Bobr se sem dostává také po řece Bílině směrem od Mostu. „Je to zajímavé, protože je voda znečištěná průmyslem a z čistíren odpadních vod,“ poznamenal Svejkovský.