A o jaký projekt přesně jde? Vedení města chce do Jirkova přilákat vzdělané lidi, v budoucnu tu chce vybudovat takzvaný podnikatelský inkubátor a vývojové a výzkumné centrum pro vodárenské firmy a elektro firmy. V současné době na ale nemá na nákladný projekt peníze.


„Finanční spoluúčast na tomto projektu v řádu desítek milionů není v nejbližší době vzhledem k celkové ekonomické situaci pro město aktuální,“ uvádí mluvčí jirkovské radnice Luboš Mizun.


S realizací projektu by měla výrazně pomoct dotace z evropských fondů. Celkem by město mělo získat až dvacet osm milionů korun, šest by pak financovalo z vlastních prostředků.


„Záměr nadále platí, ale zastupitelstvo odsouhlasilo další jednání s partnery, s tím, že bude pravidelně informováno, bez konkrétního termínu. Nyní tedy nepatří mezi priority, zrušen však nebyl,“ doplňuje Mizun.


Kvůli inkubátorům by se měla v budoucnu v centrum Jirkova postavit zcela nová budova na náměstí Dr. E. Beneše přímo naproti radnici, kde je nyní proluka. Budova inkubátorů by sloužila jako kanceláře pro malé a střední inovační firmy.


Další možností, jak přilákat do Jirkova absolventy vysokých škol a zvýšit tím v Jirkově vzdělanost, je vybudování vodárenského a zkušebního polygonu. Ten by měl vzniknout v areálu Borsig v Jezerské ulici. Na tento komplex by mohlo město získat dotaci ve výši třiasedmdesát milionů korun. Samo by do městské kasy muselo sáhnout pro dvacet jedna milionů.