Celkové náklady dosahují 35 milionů. „Je to pro nás velké vítězství,“ prohlásil starosta města Jiří Kulhánek. „Dotace nám pomůže. Myslím si ale, že by se ze strany kraje měla stát pravidlem, ne jednorázovou akcí,“ dodal.

Největší část nákladů pokryje přebytek, který vytvořila Kabelová televize Kadaň, a to 20 milionů, částkou 600 tisíc přispěje Klášterec nad Ohří a dalších téměř 9 milionů dá město z rozpočtu. Původně to mělo být 15 milionů, díky krajské dotaci město ušetřené prostředky stáhne do rezervy. „Máme ji nízkou, je v ní zhruba 11 milionů, určitě by měla být větší v poměru k rozpočtu, který je zhruba 500 milionů,“ dodal starosta.