„Koupání ve vodě s přítomností nadlimitního množství sinic představuje riziko poškození zdraví koupajících se osob. Je prokázáno, že sinice produkují různé toxiny, které mohou způsobit akutní otravu projevující se střevními a žaludečními potížemi a bolestmi hlavy, ale i trvalé poškození jater. Riziko zdravotního poškození se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě,“ uvedla Lenka Šimůnková, ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem.

Kvalita vody se v závěru léta zhoršuje na Nechranicích pravidelně, tak špatná jako letos, nebyla řadu let. Důvodem je přemnožení sinic v důsledku dlouhotrvajících vysokých teplot a sucha. 

Ilustrační snímek.
Kvalita vody v Nechranicích se začátkem srpna zhoršila