Povodí Ohře začalo na potoce Liboc odstraňovat překážky pro migrující živočichy. Někde se provedou jen drobné úpravy, na některých jezech vyrostou rybí přechody. Ten největší bude v Libočanech. Stavět se tam začal v minulých dnech.

U Libočan, Žaboklik a Čejkovic je na Liboci celkem 24 příčných objektů, které stabilizují proud toku od různých malých přehrážek po větší jezy. „Na čtrnácti z nich není nutné řešit jejich zprůchodnění významnějším technickým zásahem, jejich prostupnost vyřeší drobnější zásahy. Tyto práce provede v rámci běžné údržby provoz Žatec," sdělil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Na ostatních deseti místech se postaví rybí přechody. Čtyři u Žaboklik a pět u Čejkovic budou mít podobu skluzů z balvanů. Největší jez s rozdílem hladin 1,35 metru je v Libočanech. Tam se začal stavět rybí přechod s délkou 30 metrů v podobě rampy z balvanů. Bude v něm třináct přepážek.

Povodí Ohře chce takto zprůchodnit celou Liboc. Zmíněný úsek na Žatecku je první etapou.

Po Žatecku přijde na řadu Kadaňsko

Dokončena by měla být ještě letos na podzim, vyjde na dva a půl miliony korun. „Další etapy na Kadaňsku jsou teprve v přípravě. Tedy například před vypsáním výběrového řízení nebo se zpracovává projektová dokumentace," doplnil mluvčí Povodí Ohře. Počítá se totiž s úpravami toku až k hranicím vojenského prostoru v Doupovských horách.

Na potoce Liboc je 57 překážek, které brání volnému pohybu ryb. Jejich zprůchodnění má sloužit v migraci ryb, hlavně lososů, ale i dalším živočichům. „Projekt odstranění migračních bariér na Liboci považuji za prioritní a to vzhledem k výskytu zvláště chráněných a vzácných druhů ryb ověřených průzkumem, kterým se zlepší možnost migrace a rozmnožování," uvedl Petr Janda, který pro Povodí Ohře zpracoval hydrobiologický a ichtyologický průzkum.

Podle něj se v Liboci vyskytuje velké množství ryb řady druhů, hlavně jelec tloušť, hrouzek obecný a střevlička východní. Nechybějí ale ani třeba kapr, losos atlantský, pstruh potoční nebo bolen dravý.

V Liboci se také vyskytují zvláště chráněné a vzácné druhy ryb střevle potoční, vranka obecná, ouklejka pruhovaná či mřenka mramorovaná.

Liboc je pravostranný přítok řeky Ohře, do které se vlévá u Libočan. Délka toku činí 46 kilometrů. Pramení v Doupovských horách ve slatinách pod vrchem Pilíř (760 metrů nad mořem).