Součástí investice bude i výstavba nových chodníků propojující sídliště a parkoviště, veřejné osvětlení a kontejnerová stání. Především ale moderní telemetrický systém, který ohlídá obsazenost parkovacích míst v celé ulici a v případě, že budou všechna obsazená, řidiče upozorní už při vjezdu do sídliště, aby odbočili na jiné parkoviště. Výstavbu město zahájí v červenci, ukončena má být v příštím roce. Náklady vycházejí na 15 milionů korun z městského rozpočtu.