Město zahájilo bezpečnostní sanaci skalního masivu nad hotelem Split. Práce si vyžádají částečné omezení pohybu kolem samotné stavby i Amfíku. Zároveň musí procházející počítat se zvýšenou mírou hluku.