Dnes je na území města rozmístěno 20 kamer, v následujících čtyřech letech by jich každý rok mělo přibýt vždy pět. Aby bylo možné všechny efektivně sledovat, byla nutná zmíněná investice.

„Kapacita předchozího systému byla naplněna, bylo třeba ji rozšířit,“ upřesnila ředitelka městské policie Marta Bendová. To mimo jiné umožňuje do systému zapojit lokální kamerové systémy jiných subjektů.

Dalším vylepšením je změna příjmu signálu z analogového na digitální. To znamená větší kvalitu záznamu, nové velké obrazovky pak pracovníkům obsluhy pultu umožňují lépe a přesněji vyhodnocovat záběry kamer.

Modernizace kamerového bezpečnostního systému byla hrazena z rozpočtu města a vyšla přibližně na 5,1 milionu korun. (lm)