Kromě akčnější zábavy v terénu je čeká i výuka o historii Československa, vojenství a dalších témat. Sami se navíc stanou součástí muzea a budou pomáhat s údržbou pevnůstek a naučné stezky.

Schůzky kroužku se konají každou středu, a to v době od 16 do 18 hodin. Přihlášky směřujete na jiri.piramovsky@seznam.cz.