Úřadu totiž neoznámil, že v nájemním bytě na chomutovském sídlišti už nebydlí. Příspěvek tak ještě po dobu několika měsíců pobíral dál. Navíc úřadu předložil padělky příjmových dokladů k zaplacení nájemného v uvedeném bytě. Tímto jednáním měl neoprávněně získat téměř 25 tisíc korun. Teď je ve věznici, kde vykonává trest, kde si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání.