Mírné zimy

Mšice smrková se pravděpodobně přemnožila v důsledku dvou mírných zim. Mšice smrková způsobuje nejprve žloutnutí a hnědnutí starých jehlic, které následně opadávají. Na jehličí je vidět přítomná medovice. Napadení mšicí smrkovou se projevuje nejprve na nejstarších ročnících jehlic, které jsou uvnitř koruny a následně pokračuje k mladším jehlicím na konci větví. Není však vyloučeno, že napadené stromy budou i nadále životaschopné. „Na smrcích ve městě se může také projevit napadení kloubnatkou smrkovou, což je houbové onemocnění. Příčinu usychání a opadu jehličí tak musí určit odborník," dodal Vladimír Dědeček.

Postřik

Smrky pichlavé, které jsou ještě mladé a dosud vypadají zdravě odborníci doporučují ošetřit insekticidním přípravkem proti mšicím. Stromy napadené kloubnatkou je zase možné ošetřit fungicidním přípravkem proti houbovým chorobám. Prognózy pro smrky však ale nejsou příliš dobré, nicméně podle odborníků by nemusely být škody na smrcích likvidační, pokud dojde k ochlazení a výraznějším srážkám. Jak to dopadne však bude jasné až po skončení vegetačního období, tedy na podzim. Usychající dřeviny s výraznou ztrátou asimilační plochy přes 75% však bude zřejmě nutné nechat pokácet, protože by v budoucnu mohly být nebezpečné lidem ve svém okolí. Bylo by vhodné je nahradit novými stromy, které jsou vůči takovému napadení odolnější. K náhradě pichlavých smrků se hodí například domácí smrk ztepilý nebo také smrk omorika. Lze také použít borovici lesní, borovici černou nebo douglasku tisolistou.

Povolení ke kácení

Pokud by došlo v katastru města ke kácení odumírajících smrků pichlavých s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí více jak 80 cm nebo souvislé plochy smrku pichlavého o výměře více jak 40 m2, je nutné tento záměr ohlásit na Magistrát města Chomutova.

Pokud se ve lhůtě 15 dnů úřad k plánovanému kácení nevyjádří, lze dřevinu pokácet.

S ohledem na jiné zájmy ochrany přírody, zejména ochranu volně žijících ptáků, je vhodné kácení naplánovat mimo hlavní hnízdní období, kdy to ptáky neohrozí.