Na středu 15. května připadá Světový den boje proti mozkové mrtvici. Jako každý rok se k němu připojí také nemocnice pod správou Krajské zdravotní, konkrétně ty v Chomutově, Mostě a Litoměřicích. Pro zájemce připraví osvětové akce a bezplatné zdravotní kontroly. Lidem se budou věnovat odborníci Krajské zdravotní a také zástupci neziskové iniciativy Čas je mozek.

Cévní mozková příhoda, lidově nazývaná mrtvice, patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity, a to i přes pokroky v akutní léčbě, rehabilitaci a prevenci. Ročně v České republice postihne na 30 tisíc lidí. „Každému pátému či šestému člověku mozková mrtvice hrozí. Navíc mrtvice dnes není postrachem jen starších lidí, ale stále častěji ohrožuje zdraví i životy mladých. A bohužel, i přes tato vysoká čísla a hrozící následky, většina lidí neví, jakými příznaky se může mrtvice projevit a jak na ně správně reagovat,“ uvádí Jiří Neumann, primář neurologického oddělení a iktového centra v chomutovské nemocnici.

Zdroj: Youtube

Naučte se základní příznaky mrtvice  Zdroj: YouTube.com/Čas je mozek

Povědomí o tom, jak se před tímto onemocněním chránit, stále podle lékařů není dostatečné. Právě proto se 15. května konají po celé republice osvětové akce pro veřejnost. „Lidé zde získají důležité informace o tomto závažném onemocnění, jak se před cévní mozkovou příhodou chránit, jaké jsou její příznaky, jak správně reagovat a rychle pomoci při jejím vzniku a informace o moderních vyšetřovacích a léčebných postupech poskytovaných v Iktových centrech nemocnic, tedy centrech vysoce specializované péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou,“ shrnuje mluvčí Krajské zdravotní Petra Roubíčková. „Pro zájemce také bude k dispozici měření krevní tlaku, hladiny cukru v krvi a informace ke zdravému životnímu stylu,“ dodává.

Kde proběhnou akce ke Dni boje proti mozkové mrtvici

Nemocnice Litoměřice
(od 9 do 13 hodin)
Stánek u hlavního vstupu do nemocnice, Žitenická 2084.
K dispozici bude lékař neurolog; měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi.

Nemocnice Chomutov
(od 8 do 12 hodin)
Přízemí budovy polikliniky, Kochova 1185.
Měření tlaku, hladiny cukru v krvi a osvěta.

Nemocnice Most
(od 9 do 14 hodin)
V OC Central Most, Radniční 3400. 
Kontrola krevního tlaku, hladiny cukru v krvi a saturace O2 v krvi; vyšetření krčních tepen ultrazvukem.

„Mrtvice je jednou z nejčastějších příčin úmrtí u nás a každý rok postihne skoro 30 tisíc lidí. Základními příznaky jsou pokleslý koutek nebo celá část obličeje, povislé končetiny na jedné straně těla a problémy s řečí. Za jaký čas je pacient dopraven k lékaři, patří mezi rozhodující faktory, které ovlivňují úspěšnost léčby, popřípadě i záchrany života mrtvicí postiženého pacienta,“ upozorňuje David Černík z neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Jednoduchý test příznaků mozkové mrtvice nabízí takzvaná metoda FAST, což v překladu z angličtiny znamená „rychle“. „Mozkové buňky jsou schopny bez kyslíku a živin přežít jen několik minut. Každou minutu od vzniku mozkové mrtvice nenávratně umírá téměř dva miliony mozkových buněk. Metoda FAST umožňuje rozpoznat toto postižení a urychlit léčbu pacienta,“ vědí zdravotníci.

Jak aplikovat metodu FAST

FACE (obličej)
Požádám člověka, aby se usmál. Je patrný pokles ústního koutku nebo očního víčka?

ARM (paže)
Zvednu mu ruce do předpažení. Nemůže udržet obě paže ve stejné výšce a jedna nápadně poklesne oproti druhé?

SPEECH (řeč)
Zeptám se ho, jak se jmenuje. Odpovídá nesrozumitelně či má potíže s porozuměním?

TIME (čas)
Pokud zaznamenám alespoň jeden z těchto příznaků, ihned volám linku 155. Prokáže-li se mrtvice, lékaři se snaží pacienta udržet ve stabilizovaném stavu. Pokud má být léčba účinná, musí být zahájena co nejdříve, ideálně během 4,5 hodin od vzniku příznaků.

Zdroj: Krajská zdravotní

Mohlo by vás zajímat: První pacienti míří na urgentní příjem. Nový pavilon chomutovské nemocnice ožívá

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová