S úplným dokončením a uvedením do původního stavu se počítá do konce měsíce listopadu. Podle informací na webu obce je komunikace úplně uzavřena. Je ale osazena lávkou přes potok, která je pouze pro pěší.

Objízdná trasa vede přes Měděnec a Horní Halži. Délka objízdné trasy je asi 12 kilometrů.