Velké molo na Kamencovém jezeře je v havarijním stavu. Piloty, které ho drží, se musí opravit.

Město to vyjde na desítky milionů korun, jedná se o jednu z velkých plánovaných investic v tomto roce.

Sloupy zapuštěné do dna se musí opravit a staticky zajistit, popřípadě se zatlučou některé další, aby bylo molo odolnější proti ledu, větru i návštěvníkům. „Dále by mělo být provedeno komplexní vyčištění dna pod molem, a to jak od nečistot od návštěvníků, tak od stavebního materiálu, především dřeva,“ informuje mluvčí města Šárka Schönová.

Bude se chodit kolem jezera

Součástí připravovaného projektu je i zpevnění břehů podél železniční trati, aby se dalo obejít dokola.

Uvažuje se také o tom, že by vyměnil povrch, návštěvníci chodili po kvalitním dřevě.

Poslední velká oprava včetně pilotů byla provedena před osmnácti lety. Následně se vyměňoval povrch mola, kdy dřevo nahradil umělý materiál.
V roce 2010 byly staticky zajištěny piloty pod domkem plavčíka.

Opravíme to i bez dotací

Na investici se město pokusí sehnat peníze z dotací. Jestli se molo dočká rekonstrukce před letní sezónou, která obvykle začíná v červnu, není jasné. Radnice chce žádat o peníze z dotačního titulu, kde se žádosti podávají do konce března.

Molo ale opraví, i když žádné peníze nedostane, sáhne nejspíše do rozpočtu. „Město musí havarijní situaci řešit a kdybychom nezískali dotaci, budeme hledat možnosti vícezdrojového financování,“ uvádí mluvčí magistrátu Schönová.

Kamencové jezero město na padesát let pronajalo společnosti CV Relax, která má utajené akcionáře.