Komplexní onkologické centrum zahájilo v chomutovské nemocnici klinický provoz nového lineárního urychlovače. Jedná se o nejnovější generaci ozařovací techniky, takzvaný duální lineární urychlovač, který umožňuje nejmodernější metody modulační (IMRT) a obrazem řízené (IGRT) radioterapie a tím výrazně zdokonaluje léčebné ozařování.

Lineární urychlovač pořídila Krajská zdravotní, a. s. za necelých 86 milionů korun, z toho necelých 73 milionů tvořila evropská dotace. 

V loňském roce došlo k přičlenění chomutovské onkologie ke Komplexnímu onkologickému centru Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice, o. z. v Ústí nad Labem, které je jedním ze třinácti komplexních onkologických center v České republice. „Když nastoupilo nové představenstvo, tak byla onkologie v Ústeckém kraji na zhroucení. V Chomutově nikdo onkologii šanci nedával. Společně s prvním náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Stanislavem Rybákem a generálním ředitelem Petrem Fialou, jsme jednali postupně se třemi ministry zdravotnictví, všichni slibovali navrácení onkologického centra, ale povedlo se nám to až za přispění současného ministra Svatopluka Němečka po dramatickém jednání v parlamentu," řekl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

V rámci pracovní porady všech ředitelů zdravotní péče nemocnic Krajské zdravotní, a. s. se s novým lineárním urychlovačem seznámili přítomní účastníci chomutovské výjezdní porady včetně generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petra Fialy a náměstka pro zdravotní péči MUDr. Jiřího Mrázka.

MUDr. Martina Chodacká, primářka Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s., doplnila, že současně s lineárním urychlovačem je zaveden i nový plánovací systém MONACO. „Umožnuje plánovat nejmodernější ozařovací techniky a nový verifikační systém MOSAIQ, který hlídá správné nastavení ozařovače dle ozařovacího plánu a pacienta. Díky nové moderní přístrojové technice je umožněno přesné ozáření cílového objemu s minimálním dávkovým zatížením okolních zdravých tkání," uvedla.