Ibis skalní patří k nejohroženějším druhům ptáků a nová mláďata jsou pro zachování druhu velmi cenná. Chomutovské přírůstky proto poputují do volné přírody. Kam, se zatím ale ještě neví. „Umísťovat je budeme na doporučení koordinátora Evropského záchovného programu, předpokládáme to ale až někdy během zimy,“ říká vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.

Ibise skalní chová zoopark od roku 1994 a se dvěma letošním i mláďaty jich má celkem patnáct. Pouze tři jsou ale samci. „Rádi bychom ještě další dva, ale opět to musí být po dohodě s koordinátorem,“ dodává Brtnický.

V rámci EEP programu je snaha vrátit je do volné přírody v Evropě, konkrétně ve Španělsku a v alpských oblastech.

(hub)