Letos se nerozjede obnova čističky odpadních vod v Úhošťanech, ani tam nebude pokračovat zvelebování veřejného prostranství. Odsouvá se také úprava nádvoří před svatební síní. Kadaň musela stejně jako další města seškrtat výdaje včetně investic, aby se vešla do rozpočtu. Díru v něm udělal virus. Kvůli mimořádným opatřením během pandemie má být výnos ze sdílených daní nižší nejméně o desetinu.

„Rozpočtová opatření jsou veselá kapitola, zažil jsem leccos, ale tohle ještě ne. V pololetí dáváme pryč 30 milionů korun. To znamená, že o něco snižujeme v každém typu příjmů, s nímž jsme počítali, a o to snižujeme i výdaje,“ informoval starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Z této sumy se zhruba 20 milionů týká investic. „Osm milionů jsme od začátku roku ušetřili ve výběrových řízeních a tři investiční akce za 12 milionů korun překládáme na příští rok. Dalších deset milionů ušetříme z provozu,“ spočítal starosta.

Město původně plánovalo, že bude hospodařit s rozpočtem ve výši 300 milionů korun. Krácený bude nejen o výnos ze sdílených daní, ale také o kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné. Propad má městům a obcím částečně nahradit částka 1 200 korun za každého obyvatele.

Jestli se přesto ukáže, že zeštíhlení o 30 milionů nestačí, pomůže si město rezervou. „Máme v ní 12 milionů. Samozřejmě ji nemůžeme 'vyčistit' celou, něco v ní musí zůstat pro případ, že by se něco stalo, 10 milionů by to ale být mohlo,“ prohlásil starosta.

„V nejhorším půjdeme do kontokorentu – peníze bychom v bance mohli čerpat do mínusu a pak je zase vrátit zpět, až se vše vrátí do normálu,“ dodal.

V sadě investičních akcí zůstává například úprava prostranství před Priorem, obnova domu číslo 722, ze kterého bude spolkový dům, každým dnem také začnou práce na 2. etapě prací v ulici Na Podlesí. Jejich cílem je zklidnění dopravy. Ve všech případech se jedná o investice přesahující 6 milionů korun.

Dokončená bude také kolonáda na hradbách, ještě letos mají začít práce i na podchodu pod silnicí I/ 13 v Prunéřově. Zatím probíhá stavební řízení a upravují se majetkoprávní vztahy.

Vedle řady dalších investic a nad rámec původního plánu město počítá s přestavbou domu bývalého Slovanu na „béčku“. Koupilo ho, aby v něm vybudovalo žádané startovací byty pro mladé. „Chtěli bychom, aby objekt zapadal do svého prostředí, ale nejednalo se o ležatý panelák, proto přizveme architekty. Mělo by se jednat o kulturní bydlení, o které budou mít lidé zájem,“ uvedl vedoucí odboru výstavby Karel Bazalka. „Do září chceme mít zpracované studie a vize a do konce roku vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace,“ nastínil, jaká je představa. Samotné stavební práce by mohly začít nejdříve na podzim roku 2022.