Zaznamenávají život obyvatel doslova od kolébky do hrobu, teď ale hrozí pohřbení především jim. Ministerstvo vnitra rozbouřilo poklidné vody malých vesnic návrhem, že zruší málo vytížené matriky. Na Chomutovsku by o ně mohly přijít Perštejn a Kovářská. První obec je s tím smířená, v Kovářské se ale vzdát nechtějí.

Návrh na zrušení jedné třetiny českých matrik oznámilo ministerstvo na začátku týdne. V hledáčku se ocitlo 445 matrik, které provedou méně než dvacet prvozápisů ročně. Ministerstvu vadí, že v takovém případě se roční provoz matrik oproti těm městským mnohonásobně prodraží.

„Stát aktuálně přispívá na jeden matriční úkon od 230 do 113 tisíc korun, což jsou neodůvodnitelné rozdíly mezi financováním stejného úkonu na různých matričních úřadech,“ vysvětluje postoj ministerstva vnitra mluvčí Ondřej Krátoška. Od uzavření matrik si slibuje úsporu státních peněz. „Je zde předpoklad úspory vynakládaných prostředků přibližně 150 milionů korun,“ vypočítává Krátoška.

Mezi zasaženými obcemi rozhodnutí úřadu vyvolalo bouři a chtějí ho zvrátit. Mezi nimi je i horská obec Kovářská. Její matrika by se měla stěhovat do necelých deset kilometrů vzdálených Vejprt. „Rozhodně s tím nesouhlasíme, matrika je srdcem obce,“ říká místostarosta Kovářské Milan Duháň. Ve zrušení instituce vidí další krok, který jen zhorší problém s vylidňováním obce. „Už jsme kvůli různým státním nařízením přišli o policii, lékárnu, doktory. Je to další služba, kterou tu občané mít nebudou,“ zlobí se Duháň.

K čemu sloužíMatrikáři vedou seznam narození, sňatků, registrovaných partnerství a úmrtí. Zpracovávají i žádosti o změnu jména, příjmení, určení otcovství.

Obec by chtěla otevřít na toto téma diskuzi na krajské úrovni, kam už od ní zamířily i první podněty. V krajním případě zvažuje i to, že by matriku zkusila udržet sama, bez státních příspěvků.

„Matrikářka samozřejmě nedělá jen prvozápisy, ale vyhledává dokumenty například k uznání otcovství, dohledává rodné listy původním německým obyvatelům a samozřejmě sem chodí i badatelé, třeba kvůli rodokmenu,“ popisuje důležitost matriky pro obec místostarosta Milan Duháň.

Případné zrušení matriky se na Chomutovsku rýsuje i pro obec Perštejn. Její starosta to ale jako velký problém nevidí. „Žádné kroky proti návrhu nepodnikáme. Naše matrika příliš vytížená není, navíc by se přestěhovala jen do Klášterce, což je pět kilometrů a deset minut autobusem,“ vysvětluje postoj obce starosta Jiří Rejmann.

O definitivním zrušení matrik rozhodne ministerstvo vnitra po krajských setkáních s obcemi, která podle sdělení Ústeckého kraje plánuje. Zda se nějak do jednání zapojí i kraje, není jasné. „Je to zatím velmi čerstvá informace, takže není možné říci, zda Ústecký kraj bude a má vůbec pravomoc v tomto směru do výkonu státní správy vstupovat,“ uzavírá mluvčí hejtmanství Lucie Dosedělová.