Své „Ano“ s mohou svatebčané říci na Mnišském dvorečku na radnici a také přímo v radničním sklepení nebo v kostelu sv. Kateřiny. Protože je muzeum kulturní památka, platí pro svatby trochu přísnější pravidla.

Termín je potřeba si rezervovat raději několik měsíců dopředu. Poplatek za svatbu se pohybuje od pěti set korun do dvou tisíců, s ohledem na místo a datum konání. Přesné instrukce a žádost naleznete na webu Oblastního muzea v Chomutově.