Stovky milionů korun. S takovými výdaji počítají města na Chomutovsku, pokud jde o investice do škol, parkování, sportu a dalších oblastí. Ve značné míře ale kopírují plány, které si vytkla už v loňském roce. Opět počítají s obří investicí do chomutovských škol budoucnosti, jirkovského infocentra, secesního domu v Kadani i atletického stadionu v Klášterci nad Ohří. Důvodem, proč se investice přehouply do dalšího roku, je náročnost projektů, ale projevuje se také fakt, že chybějí dodavatelé.

Největší investicí v Chomutově bude výstavba parkoviště se stovkou míst na Kamenném Vrchu. To je na sídlišti s nedostatkem míst k stání zvlášť očekávané. „Vybudováno bude na základě četných stížností občanů,“ potvrdil mluvčí města Tomáš Branda.

Hlavní práce začnou v dubnu. Protože se jedná o technicky složitou stavbu v členitém terénu, dá se předpokládat, že dokončená bude v příštím roce. Celkové náklady jsou odhadované na 30 milionů a poplynou čistě z městského rozpočtu.

Pokračovat bude také největší investice loňského roku, díky které vzniknou v devíti chomutovských školách nové digitální, jazykové a přírodovědné učebny i moderně vybavené dílny. Pro letošek je projekt rozpočtovaný na 28 milionů.

Obnova restaurace u jezera

Dalšího posunu se dočká areál Kamencového jezera, kde bude kompletně obnovena restaurace Dřevák. Hotová má být na konci léta. Včetně gastro vybavení má vyjít na 16 milionů korun z rozpočtu města.

Největší investiční akce Jirkova pomůže pozvednout náměstí Dr. E. Beneše, protože počítá s obnovou budovy, kde sídlí Komerční banka. Přibýt by tam mohla kavárna či restaurace. Práce začnou v červnu a přestavba potrvá zhruba půl druhého roku. Původně projektanti přišli s návrhem za sto milionů, nové vedení města ho ale seškrtalo na polovic. „Projekt jsme nechali upravit do úspornější varianty, aby byly prostředky města využity efektivně,“ vysvětlila starostka Darina Kováčová.

Na seznamu letošních investic stále zůstává nákladná a tři roky trvající rekonstrukce Dvořákovy ulice. Skončit by měla v červnu, přičemž náklady na všechny etapy přesahují 42 milionů korun.

Dvořákova ulice v Jirkově se bude opravovat až do roku 2019Zdroj: Město Jirkov/Josef Dušek

Práce ve Dvořákově ulici v Jirkově na archivním snímku.  Foto: Město Jirkov/Josef Dušek

Nejen užitečný, ale také krásný bude secesní dům ve Dvořákově ulici v Kadani. Město ho převzalo od kraje ve zchátralém stavu. „Chceme ho dát z gruntu dohromady,“ uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Náklady na obnovu mají dosáhnout 44 milionů korun. Dům pak poslouží Základní umělecké škole K. Slavického, spolkům a také jako muzejní depozitář. „Předpokládáme, že hotovo bude do konce roku. To se ale nemusí splnit, protože máme problémy se subdodavateli staveb,“ upozornil starosta.

Z toho důvodu se na letošek přesunula i výstavba nového skateparku za šest milionů. Dokončený má být v dubnu.

V Klášterci nad Ohří se letos budou věnovat dokončení dvou významných zakázek, které začaly loni v létě: atletického stadionu a cykloparku v Královéhradecké ulici. Obě budou hotové v první půli roku. Stadion vychází na 38 milionů korun, kdy 15 poskytlo ministerstvo školství. Cyklopark vzniká jako uzel všech cyklostezek ve městě za 18 milionů.

Klášterečtí už také zahájili projektovou přípravu na vůbec největší zakázku - výstavbu multifunkčního a společenského centra za 180 milionů korun.

„Potřeba nového kulturního stánku vyšla z dotazníkového šetření mezi občany při tvorbě strategického plánu města,“ přiblížila mluvčí radnice Adéla Václavíková. Nové centrum pojme kulturní dům i knihovnu a půjde o pasivní stavbu.