NADACE WOMEN FOR WOMEN

Jedni lepí namazaný chleba pod lavici a školní mléko posílají na poslední cestu městskou kanalizací, pro jiné je teplé jídlo malý svátek. Tisíce sociálně slabých rodin nemají prostředky, aby platily dětem obědy ve školní jídelně. Několik let jim proto pomáhá nadace Women for women, která je letos zaplatí i jirkovským dětem.

ZŠ BUDOVATELŮ

Nadaci založili Ivana a Pavel Tykačovi, jeden z nejbohatších párů Česka. Pomáhají především ženám s rodinou, které se ocitly ve finanční tísni. Jedním z jejich projektů jsou Obědy pro děti, kdy nadace hradí vybraným dětem oběd ve školní jídelně. Nově o podporu zažádala i jirkovská základní škola Budovatelů a uspěla. Získala sponzorský dar ve výši devadesát pět tisíc korun. „Ta částka pokryje obědy na celý školní rok zhruba pro dvacet dětí,“ upřesňuje mluvčí nadace Jana Skopová.

VÝBĚR DĚTÍ

Konkrétní děti, kterým se budou obědy platit, vybírá vždy škola. Rodiče sami o pomoc žádat nemohou. „U nás to má na starosti výchovná poradkyně, která má s dětmi pravidelný kontakt a přehled o jejich sociální situaci,“ vyjmenovává ředitel školy Miloš Rousek. Samotní rodiče musejí dát k zapojení do projektu souhlas. Podle ředitele to může ale být i nečekaně složitá procedura. „Musí se to dělat s nějakým citem, protože řada rodičů je ze své situace nešťastná a my se jich nechceme nijak dotknout, nebo je urazit,“ popisuje ředitel. To, že dítě skutečně spadá do cílové skupiny projektu, pak ověřuje úřad práce.

LEPŠÍ STRAVOVACÍ NÁVYKY

Kromě plných bříšek cílí projekt i na psychiku dětí. „Mysleli jsme si, že hlad je to hlavní, o co jde. Ale zkušenosti nás poučily, že je to pouze spouštěč následků,“ vysvětluje Ivana Tykač. „Děti bez oběda nemají dost energie a chuť se učit. Zhoršuje se jim prospěch i docházka a celá situace nakonec vyústí i v postupné vyčleňování z kolektivu,“ dodává Tykač.  Ředitel Rousek zase poukazuje na to, že školní obědy mohou napravit špatné vzory z rodiny. „Řada dětí nemá dobré stravovací návyky. Nesnídají, nesvačí, neobědvají,“ říká Miloš Rousek. „Nají se jednou za den, večer s rodiči. To bychom rádi s obědy změnili,“ dodává ředitel.

POMOC PRO VÍCE NEŽ 5 200 DĚTÍ 

Přestože nadace pomohla už tisícům dětí, důvod k radosti to není, potřebných dětí stále přibývá. „Minulý školní rok jsme podpořili více než pět tisíc dvě stě dětí, od září očekáváme nárůst na šest tisíc. To vůbec není dobrá zpráva,“ uzavírá mluvčí Jana Skopová. Nejvíce dětí podle statistik hladoví v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Ve více než v polovině případů se jedná o děti, které žijí jen s matkou samoživitelkou.