Cestující dojeli ve společnosti andělů a čertů až na konečnou zástavku U Mikuláše, kde je svatý muž obdaroval dárky. Řízení historického trolejbusu se ujal náměstek hejtmana Jaroslav Komínek, který má právě dopravu ve své gesci.