Prodloužená linka 6 měla částečně nahradit úplně zrušenou „pětku“. Cestujících ale moc nejezdí, pokud se to nezlepší, dopravní podnik trasu opět zkrátí. K Povodí Ohře, Jitřence a Globusu jezdí málo lidí. „Využití nově obsluhovaných zastávek od 1. 6. 2010 je mizivé,“ informuje dopravní podnik.

Dva lidé na zastávku

Podle průzkumu a pozorování, které na zastávkách udělal, je ze zmiňovaných tří „nových“ zastávek nejvyužívanější ta u hypermarketu. „K nástupu či výstupu ji využilo v průměru 2,5 cestujícího na jeden spoj,“ popisuje statistika. Ostatní dvě jsou na tom ještě hůře. Sčítači dopravního podniku sledovali nástupy a výstupy cestujících u 249 spojů v pracovních dnech a 160 spojů o víkendech, a to v obou směrech linky.

Už při prodloužení linky dopravce varoval, že pokud nebude využívána, tak ji zruší. „To stále platí,“ potvrdil ředitel DPCHJ Jiří Melničuk.

Prosíme jezděte, jinak zrušíme

Rozhodování, kdy by se tak mohlo stát, zatím není podle ředitele na pořadu dne. „Vytížení sledujeme, vyhodnocujeme průběžně. Spíš bychom rádi vyzvali lidi, aby spoj využívali. Pak by samozřejmě zůstal v této podobě.“

Když byla před časem zrušena pětka, vyvolalo to mezi obyvateli Horní Vsi velké emoce. Na několika setkáních s městem a dopravním podnikem také sdělili své představy. Ze schůzek vyplynulo, že Hornoveským nejvíce vadí absence spojení k obchodu Globus.

Dosavadní čísla ale zatím ukazují, že si lidé na delší spoj nezvykli a nepoužívají ho. Náhrada za „pětku“ se tak zatím neosvědčila, a pokud se tak nestane ani v budoucnu, vše se vrátí do předchozích autobusových kolejí.