Výuka jazyků, semináře z filmových věd, výbušná chemie i sportovní kurzy. Oblíbený projekt mezigeneračního vzdělávání Poznávejme společně, vyhlašuje nový ročník a těší se na nové účastníky z řad seniorů.

Ve spolupráci s gymnáziem, základní uměleckou školou a městskou policií je připraveno několik zajímavých seminářů, tradičně nebudou chybět ani oblíbené počítače, cizí jazyky nebo cestománie.

Přihlášky se odevzdávají do 30. června. K dostání jsou třeba v infocentru. Více informací lze získat na telefonním čísle 474 359 629.