„Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - konstrukčního návrhu konverze objektu,“ nastínila vedoucí odboru rozvoje a investic Hana Nováková. „Kromě dobře fungující knihovny je ambicí města, aby byly navrženy vhodné doplňkové funkce, což by mohly být vzdělávací aktivity a malé obchody. Objekt by měl také co nejvíce komunikovat s prostředím parku a přivést do něj život,“ vyjmenovala.

Pro architekty bude výzvou pojetí obvodového pláště, který patří k velkým energetickým problémům celého objektu. „Chceme také, aby architekti pracovali se stávající hmotou a omezili zásahy do nosných konstrukcí. Požadavkem je i to, aby pracovali i například s dochovanými uměleckými díly nebo jejich zbytky,“ vysvětlila Nováková. Jedním z nich je třeba mozaika v dětském bazénku. Do návrhu mají být začleněné i skokanské můstky.

Primátor města Chomutova Marek Hrabáč.
Chomutovská hra o trůny je na dohled. Rýsují se kandidáti na primátora

Soutěž bude vyhlášená v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek i soutěžním řádem České komory architektů. Došlé návrhy bude hodnotit porota složená ze zástupců města a architektů, kteří zaručí výběr kvalitního návrhu. Počet nezávislých porotců musí být vyšší.

Pozvání do jejich čela už přijal architekt David Vávra, který je tváří dokumentárního cyklu Šumná města, věnovaného moderní architektuře českých měst. O vítězi s ním budou mimo jiné rozhodovat uznávaní architekti Ondřej Beneš a Tomáš Jiránek.

Soutěžní podmínky budou dopracované ve spolupráci s porotci do července a sama soutěž má být vyhlášena nejpozději v září. V závěru roku pak má dojít k hodnocení došlých návrhů. Smlouva by následně měla být s vítězem podepsaná nejpozději v březnu dalšího roku.

Život v Mírové ulici v Klášterci nad Ohří.
Nedobrá adresa: Problémový dům v Mírové ulici chce Klášterec odkoupit

Náklady na odměny a náhrady účasti v architektonické soutěži jsou předběžně odhadované na 4,2 milionu korun. Cena za navazující projekční práce je předběžně stanovená na 45 milionů korun a hodnota investice je odhadovaná na 600 milionů. Jedná se o částky bez daně z přidané hodnoty.

Proti vyhlášení architektonické soutěže se postavil chomutovský zastupitel Ladislav Drlý (KSČM), který upozornil na napnuté termíny vzhledem k možnému čerpání dotací. „Když všechno dobře půjde, bude dílo dokončené v srpnu 2027. Plánovací období Evropské unie ale končí v prosinci 2027, takže nemáme prakticky žádnou časovou rezervu,“ poznamenal. Navrhl, aby namísto soutěže radní zajistili výběrové řízení na zpracovatele dokumentace ke stavebnímu povolení.

Jeho názoru oponoval náměstek primátora pro investice David Dinda (Nový Sever). „U takto velké stavby je takřka nemožné vysoutěžit kvalitního zhotovitele projektové dokumentace a dodavatele,“ namítl. „Musíme tedy udělat vše pro to, abychom získali kvalitního zhotovitele a termín stihli. Od toho tu jsme,“ dodal Dinda. Návrh Drlého zastupitelé nepodpořili.

Městské lázně byly v Chomutově otevřené v roce 1980. Jejich provoz byl ukončený v roce 2012 poté, co vznikl nový sportovní areál s aquacentrem na Zadních Vinohradech. Objekt je zanedbaný a bez kompletní obnovy ho nelze využívat. Byl zanesený do Národní databáze brownfieldů v gesci CzechInvestu. Původně architekti navrhovali, aby do budoucna sloužil jako víceúčelové centrum, studie proveditelnosti, ale jeho zaměření zúžila na knihovnu nabitou novými trendy. V současnosti knihovna sídlí v jezuitském areálu, kde nemá možnosti plnit požadavky kladené na moderní knihovnictví.