Hospody, bary a herny versus chomutovská radnice. Město začalo tvrdě kontrolovat dodržování své vlastní vyhlášky, která omezuje provoz herních terminálů pouze na dobu od osmi do čtrnácti hodin. Hospodští to ale cítí jako nefér hru a neváhají mluvit o podrazu.

Porušují vlastní výrok.

„Celá vyhláška města zavání pěkným uličnictvím. Nám tady něco zakazují a sami si své herny budou provozovat. A pěkně non stop. V podstatě porušují svoji vlastní vyhlášku," rozčiluje se zpoza baru Petra. „Vždyť je to celé postavené na hlavu. Automaty mi vydělají na větší část nájmu. Bez nich jsem za chvíli na pracáku. A to asi nebudu jediná."

Stejně jako ona mluví i ostatní. „Kdo bude chtít hrát, svoji cestičku si vždycky najde," říká provozní Tomáš. „Já své automaty tady vypínám, je to ale jen proto, že se nechci s nikým dohadovat. V každém případě, to co město vymyslelo, je pěkná lumpárna. Dopadne to tak, jako to bývalo dřív. Bude se hrát pěkně za zamčenými dveřmi. Jako nějací podvodníci," dodává ještě Tomáš.

Na nářky hostinských má město svůj pádný protiargument. Hájí se tím, že když stáhne veškerý hazard do jím povolených míst, bude tak daleko větší a lepší možnost důsledných kontrol.

Pravdou zůstává, že majitelé a provozovatelé hospůdek jsou drceni hned ze dvou směrů. Na straně jedné tlačí město, na straně druhé majitelé automatů. Oba hrozí tučnou pokutou. „Nevím, co mám dělat. Když nebudu mít automaty puštěné, hrozí pokutou majitel. Když mu vyhovím, mám problém s městem," ukazuje bezvýchodnost situace Petra.

Pokuta za nerespektování městské vyhlášky není nejmenší. Dvě stě tisíc za hrací bednu. „Vyhláška platí od začátku roku. V lednu jsme ale byli ještě tolerantní. Naši strážníci procházeli místa, kde automaty mají a upozorňovali na respektování nařízení," vysvětluje zástupce ředitele Městské policie Petr Zálešák.

Nic si z toho nedělají

„ Bohužel, z dosavadních kontrol jsme zjistili, že na úrodnou půdu padla naše varování jen ve čtyřech případech. Tam opravdu automaty uklidili. Zbytek absolutně nic. Jako by jim to bylo jedno," mračí se zástupce.

V únoru zatím udělali strážníci 27 kontrol. Čtyři případy byly v pořádku, ve zbytku posílají svá zjištění k dalšímu správnímu řízení. V sedmi hospodách byli dokonce dvakrát. Nepoučili se.

Na vině je zdá se ministerstvo financí, která záměrně hatí všechna opatření města v regulaci hazardu. Radnice na sklonku roku 2011 nařídila městskou vyhláškou plošný zákaz hazardu. Úředníci ministerstva téměř rok na právo města hazard regulovat nereagovali a v rozporu se zákonem vyhlásili tříleté přechodné období, ve kterém dlouhodobě vydané licence rušit nebudou. „Je naprosto logické, že přišlo další rozhodnutí města, jak se domoci svého práva na regulaci. Vydali jsme další vyhlášku, která omezuje provoz herních terminálů pouze na dobu od osmi do čtrnácti hodin, kdy je většina lidí v práci a děti ve školách," popisuje boj s ministerstvem primátor města Jan Mareš. Nová vyhláška platí pro automaty, u kterých pražští úředníci nezrušili licence.

Kromě vyhláškové přestřelky musí radnice bojovat s ministerskými úředníky i na soudním bitevním poli. „Tady jsme úspěšní. Soudy všech stupňů postupně potvrzují, že město má právo na svém území hazard regulovat a tedy i takto snižovat problémy gamblerství a s ním spojenými sociálními problémy a kriminalitou" doplňuje Mareš.

Reakce Ministerstva financí:

Tvrzení, že Ministerstvo financí „záměrně hatí všechna opatření města v regulaci hazardu", je lživé a vychází z naprostého nepochopení problematiky. Ministerstvo financí vždy postupovalo a postupuje v souladu s platnými zákony. Ministerstvo financí po dlouholeté snaze prosadilo v roce 2011 zákon, který umožnil obcím regulovat všechny typy herních zařízení od roku 2012. Zároveň byla v Poslanecké sněmovně do zákona vložena tříletá přechodná doba (do konce roku 2014) pro dříve vydaná povolení. Navrhovatelem této tříleté lhůty nebylo Ministerstvo financí, nýbrž se jednalo o dohodu mezi poslanci, Svazem měst a obcí a zástupci loterijního průmyslu. To znamená, že tříletá lhůta je přímo v zákoně, tudíž logicky nemůže být „v rozporu se zákonem", jak píšete. Připomeňme, že např. v Rakousku byla tato lhůta stanovena jako čtyřletá.
Díky tomuto novému zákonu a tomu, že Ministerstvo financí prosadilo výrazné zdanění hazardu, mohlo být zrušeno jen v roce 2012 cca 20 tisíc herních zařízení, tedy asi třetina trhu.
Jen dodávám, že vyhláška města Chomutov z konce roku 2011 neznamená „plošný zákaz hazardu", neboť přímo vyjmenovává provozovny, kde je hazard povolen.

Radek Ležatka, Komunikace Ministerstva financí