Soukromník porazil stoleté zdravé lípy v demolovaném pivovaru. Město tvrdí, že nic takového nepovolilo.

O případu jsme informovali v sobotním vydání. Napsali jsme, že kácení zdravých lip povolilo město. S tím ale vedení Chomutova nesouhlasí, tvrdí, že o chystaném kácení nic nevědělo. „Za vedení města se ohrazuji proti nařčení, že město povolilo kácení. Město nebylo účastníkem správního řízení, z toho vyplývá, že město nic takového nepovolilo, dokonce nás prováděné kácení či demolice nepříjemně překvapila stejně tak jako ostatní občany,“ říká primátor města Jan Mareš.

Životní prostředí to povolilo

Pokácení listnáčů povolil odbor magistrátu, konkrétně úsek životního prostředí v září 2010. Vedení města se od rozhodnutí distancuje, protože jde o státní správu. „Samospráva obce do těchto záležitostí dle zákona nemůže zasahovat,“ uvádí mluvčí Chomutova Šárka Schönová s tím, že město se podobné věci někdy dozví až z novin.

Úředníci odboru Stavební úřad a životní prostředí, kteří kácení povolili, jsou zaměstnanci magistrátu, přes rozpočet města je platí stát. Radnice ale vliv na odbor má, rada města vybírá jeho vedoucího a rozhoduje o uspořádání odboru, čímž může se státními zaměstnanci hýbat.

Úředník, který kácení povolil, vyšel vstříc vlastníkovi pozemku. Ten tvrdil, že potřebuje vyklidit pozemek po vyhořelém objektu.

Lípy prý ničily budovy. Ale jaké?

Lípy prý také zasahovaly do statiky budov. Kdyby dotyčný úředník na místo zašel, zjistil by, že v okolí stromů je maximálně ruina starého pivovaru, a to ještě docela daleko. Jiné budovy poblíž nejsou.

Zjistit cokoliv přímo z úseku životního prostředí není možné. I státní úředníci mají nařízeno, že se s novináři mohou bavit jen přes chomutovskou mluvčí.

Nyní už ve vedoucích pozicích odboru už nesedí ti, za jejichž vedení povolení padlo. Vedoucí odboru Monika Zeman už dříve sama odešla, přešla na krajský úřad Ústeckého kraje. Změnila se i vedoucí úseku životního prostředí. Nového vedoucího odboru město dosud nevybralo, v prvním výběrovém řízení nikdo neuspěl.

Trest za špatné rozhodnutí zřejmě nepadne. Aby magistrát mohl potrestat úředníka, musel by dotyčný porušit zákon.

Původní článek o pokácených lípách najdete ZDE.

Komentář Jana Rödlinga

V pivovaru soukromník pokácel stoleté zdravé lípy. Město tvrdí, že o tom vůbec nevědělo a bylo „nepříjemně překvapeno“. Zničení stromů povolil magistrát města Chomutova, konkrétně odbor Stavební úřad a životní prostředí (státní správa). Je pravda, že samospráva (primátor, rada a zastupitelstvo) o tom vůbec vědět nemuselo. Současné vedení to ale nezbavuje politické odpovědnosti.

Za prvé – tak trochu schizofrenní sloučení odborů životního prostředí a stavebního úřadu byla věc politická – prosadila ji tehdejší primátorka Ivana Řápková. Její vláda se opírala o podporu ČSSD – tedy stranu nynějšího nepříjemně překvapeného primátora.

Za druhé – Magistrát povolil kácení zdravých listnáčů v září 2010. Tehdy vládla koalice ČSSD a ODS, která ostatně vydržela dodnes. Je veřejným tajemstvím, že se úředníci magistrátu báli udělat cokoliv, co by se nelíbilo vedení města. Tato neloajalita se trestala, často i vyhazovem (stačí se podívat na fluktuaci právě na odboru Stavební úřad a životní prostředí). Těžko si představit, že by úředníci šli proti politickému vedení. K tomu připomeňme, že současní dva náměstkové byli ve svých funkcích i loni – nesou tedy rovněž svůj díl politické zodpovědnosti.

Z uvedeného vyplývá, že se nelze zbavovat politické odpovědnosti poukazováním na rozdíl mezi samosprávou a státní správou. Onen rozdíl je dost rozostřený. Na jednu stranu jsou úředníci životního prostředí státními úředníky, šéfuje jim ale osoba, která je volena samosprávou – radou města. Onen rozdíl smazávalo i bývalé vedení města – pokud se něco povedlo (například vyklizení „domu hrůzy“), přihřálo si na rozhodnutí státní správy polívčičku. Pokud se něco nepodařilo (nezákonný postup při hluku z Bandy), dalo město ruce pryč a tvrdilo, že do rozhodnutí státní správy nemá co zasahovat. Stejně schizofrenní je i to, že úředníci státní správy, kteří jsou tak samostatní, nemohou hovořit s novináři. Proč – protože jsou to zaměstnanci magistrátu. Jejich rozhodnutí tlumočí mluvčí, která pracuje pro politické vedení města. To je Hlava XXII.

Není se čemu divit, že lidé považují magistrát města a město za totožné. Přispívá k tomu samotné vedení Chomutova, které nese svůj díl odpovědnosti za pokácené odpovědnost a je alibistické schovávat se za úředníky.