Jeden z oceněných dárců krve se zapisuje do pamětní knihy města.Zlatého Jánského plaketu (či medaili) jim předal náměstek primátora, ředitelka chomutovského Červeného kříže a primářka hematologicko-transfúzního oddělení. Dárci se pak také zapsali do pamětní knihy města (viz obrázek vpravo). 

Ocenění se sešli v kostele sv. Ignáce. Po úvodních slovech jim zazpíval pěvecký sbor mateřské školy Radost v Palackého ulici. Pro plaketu si osobně přišlo 53 držitelů, celkem ji obdrželo 117 lidí. „Všem moc děkuji, že dáváte krev. Děláte to nezištně a pro druhé lidi. Dnes lékaři dokážou spoustu skvělých věcí, ale bez darované krve by žádná, ani banální operace, nebyla možná," uvedl kromě jiného náměstek primátora Marek Hrabáč.

Ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Irena Wachtfajdlová podotkla, že ji velice těší, že počet oceněných dárců stoupá. Všem rovněž poděkovala primářka hematologicko-transfúzního oddělení chomutovské nemocnice Vladimíra Kašková.

Město Chomutov ve spolupráci s Červeným křížem a chomutovskou nemocnicí dárce různých stupňů oceňuje pravidelně.