Dvacet milionů korun. To je částka, kterou letos Chomutov rozdělí mezi místní kluby, spolky a organizace. Žádosti o dotace na projekty mohou zájemci podávat do středy 15. ledna.

Požádat může každý, jehož akce se nějak dotýká Chomutova. Buď se v něm přímo odehrává nebo město propaguje.

Kromě podpory konkrétních akcí město rozděluje peníze také na celoroční činnost organizací. Tady už je podmínka, že musí být z Chomutova. Žádosti na činnost přijímá město do konce února.

Na projekty a na činnost město rozdělí 5,2 milionu. Hodně peněz jde pravidelně menším sportovním klubům, ale žádat mohou i organizace, které se zabývají kulturou, sociální péčí, propagací města a dalšími akcemi pro volný čas Chomutováků. Většina ze zmíněné sumy (70%) půjde jako příspěvek na celoroční činnost, menší (22%) pak na konkrétní akce a projekty. Zbytek (8%) bude rozdělen na granty, které město schvaluje každý rok jiné.

Největší suma ze zmíněných dvaceti milionů půjde ale jako každý rok na preferované sporty. Bude to přesně 12,5 milionů korun. Kluby o ně mohou žádat do konce ledna.

Dlouho byl seznam podporovaných sportů neměnný (hokej, fotbal, basketbal, softbal, judo, zápas, plavání a další), v posledních letech se mezi ně ale přidávají další kluby. Loni třeba fotbalisté z AFK LoKo a kanoisté.

Zbylých osm set tisíc zůstane jako rezerva pro mimořádné aktivity a projekty.

MINIROZHOVOR SE STANISLAVEM MIKŠOVICEM

Podporované sporty? I letos budou změny

Komise pro občanské aktivity se často potýká s tím, že musí žádost zamítnout jen proto, že kluby podcení administrativu. My jsme na toto téma krátce vyzpovídali jejího předsedu Stanislava Mikšovice.

V čem dělají organizace největší chyby v žádostech?

Jednak v rozpočtu, který předkládají nevyrovnaný a pak také zapomínají přikládat povinné přílohy.

Můžete to trochu rozvést? Jak je to s těmi rozpočty?

Všichni žadatelé musejí mít rozpočet vyrovnaný. Nesmí být v zisku ani ve ztrátě. A to jak u dotace na činnost, tak na projekt.

A povinné přílohy?

To je například kopie živnostenského listu, prohlášení, že nedluží městu ani státu nebo doklad o zřízení bankovního účtu. Organizace, které už v minulosti o dotaci žádali, mohou předložit jen čestné prohlášení, že se u nich nic nemění. Ale často v tom dělají chyby. Něco zapomenou přiložit nebo nenahlásí změnu.

A je to automaticky důvod žádost zamítnout?

Ano, v první fázi rozhodně. Když ale organizace na jejich chyby upozorníme, často ji napraví a pak žádají o výjimky a dodatečné schválení. My se tím zabýváme, většinou vyhovíme s tím, že k dotaci přidáme další podmínky. Ale to nejde vždy. Proto doporučuji pořádně prostudovat zásady, které jsou k dispozici na webu města (záložka Město a samospráva Dotace a dotační politika pozn.red.)

Co podporované sporty? Bude letos seznam stejný jako loni?

Nějaké změny budou. Ale jednání komise, kde o nich budeme rozhodovat, nás teprve čeká.