Most vlastní podle mluvčí radnice Aleny Sedláčkové 2783 hektarů lesů, o které pečuje městem zřízená příspěvková organizace. „Pouze část lesů je klasifikována jako hospodářský les, celkem 1013 hektarů. Těžba probíhá podle desetiletých lesních plánů," řekla Sedláčková s tím, že těžba není příliš velká. V letošním roce by měl Most vytěžit asi 3500 metrů krychlových. „Dřevo je určeno k prodeji," doplnila.

Krajské Ústí nad Labem má lesů méně, asi 580 hektarů. Hospodářských je 200 hektarů, ostatní jsou podle mluvčí magistrátu Romany Macové ochranné nebo mají zvláštní určení, například rekreační nebo vodoochranné. Ústecké lesy jsou navíc certifikovány celoevropským systémem PEFC, který má zaručit trvale udržitelné hospodaření. „Těžby jsou prováděny zejména nahodilé, a to u suchých, vyvrácených nebo zlomených stromů a v místech nutné obnovy přestárlých, či poničených porostech. Roční objem těžeb kolísá od 87 do 600 plnometrů ročně," doplnila Macová.

Přibližně tři tisíce hektarů lesů ve správě Chomutova, neleží podle mluvčího města Jana Rödlinga jen v bezprostředním okolí města. „Zčásti jde o lesy v těsné blízkosti města Chomutova, zčásti o lesy ve vyšších nadmořských výškách u hranic s Německem," řekl Rödling. Také o chomutovské lesy se stará příspěvková organizace. Ročně do lesů investuje asi čtyři miliony korun. „Dřevo se těží a prodává, nicméně většina lesů je zařazena do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. Nejde většinou o lesy hospodářské, kde by prioritou byla produkce. Příměstské lesy jsou hojně využívané k rekreačním účelům," vysvětlil Rödling.

Investice do správy lesů se různí. Ústí nad Labem ročně investuje v průměru půl milionu korun, Most nakupuje externí služby za zhruba čtyři miliony ročně. Naopak nic nestojí správa lesů radnici v Děčíně. Podle Romany Silvarové z kanceláře primátorky se ve městě stará o lesy příspěvková organizace. Ve správě jich má přes tisíc hektarů.

„Město do lesů neinvestuje. Příspěvková organizace pokrývá náklady na hospodaření lesů z prodeje dřeva, či dotačních titulů," dodala Silvarová.