Městy na Chomutovsku v pondělí budou defilovat Tři králové. Jejich počet však bude mnohem vyšší. Ty menší lze potkat v ulicích, na úřadech, ve firmách či u dveří bytů, kde v podobě skupin koledníků budou vybírat do zapečetěných pokladniček příspěvky na pomoc lidem v nouzi. Další představitelé Tří králů projdou v průvodu Chomutovem či Kláštercem nad Ohří a požehnají obyvatelům do nového roku.

Tradiční Tříkrálovou sbírku organizují vždy na začátku roku na celém území České republiky farní či oblastní charity. Připojuje se k nim pravidelně i Oblastní charita Most, která dohlíží také na koledníky v Chomutově a Jirkově. „Vzhledem k prázdninám dětí začínáme až nyní, v obou městech pak budeme ve vybírání příspěvků pokračovat do 14. ledna. Výtěžek je určený nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni či na zaplacení obědů dětí ze sociálně slabých rodin v mateřských a základních školách," uvedl Kristian Drapák z mostecké oblastní charity.

Každá skupina koledníků bude mít svého vedoucího, který je kompetentní informovat případné zájemce o účelu sbírky a o činnosti Charity ČR. Musí být označen průkazkou se jménem, na níž bude podpis litoměřického biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice.

Chomutov v pondělí také zažije tradiční průvod městem, v jehož čele vyrazí z Podkrušnohorského zooparku na koních Kašpar, Melichar a Baltazar. Ještě předtím se Tři králové pokloní ve skanzenu Stará Ves Ježíškovi, poté se vydají v doprovodu družiny do centra města. V budově starobylé radnice členy průvodu přivítá primátor Jan Mareš. Na náměstí 1. máje pak Tři králové popřejí šťastný rok všem přítomným.

Kdo se přijde na pestře oděné členy průvodu podívat, může zároveň přispět libovolnou částkou do Tříkrálové sbírky.

V 17:00 hodin se v pondělí vydá do ulic Klášterce nad Ohří od sídliště Panorama průvod se svítící kometou, doprovázenou Třemi králi. Cíl je u kostela Nejsvětější Trojice, kde účastníci pochodu vyslechnou Tříkrálový koncert. Průvodu se může zúčastnit každý, stačí donést vlastní světlo.

Akci pořádá místní gymnázium a střední odborná škola ve spolupráci s římskokatolickou farností, radnicí a mateřskou školou Bruslička.