Vznik nových stromořadí či obnova pozapomenutých historických alejí se může stát méně finančně náročnou, pokud si zažádáte o grant Nadace ČEZ. Žádosti do soutěže mohou města a obce, kde chtějí stromy sázet na jaře, podávat do konce ledna. Maximální výše příspěvku na výsadbu je 150 tisíc korun.

Výsadba by se měla zaměřovat především na původní druhy dřevin a jejich odrůd. Ceněny budou i návrhy, které počítají se zelení, které vytvoří bariéry proti prachu. Pravidla a formuláře naleznete na www.nadacecez.cz.