Odborníkům na zdraví a čistotu vadil nepořádek, spokojení nebyli ani s režimem provozu. "V celém prostoru výrobny, přípravny, prodejny, skladu a zázemí byly znečištěné podlahy, pod a za technologickým vybavením byly nánosy černé zašlé mastnoty," píše se ve zprávě.

"Veškeré zařízení a náčiní bylo znečištěno mastnotou a zaschlými zbytky potravin. Pracovní plochy nebyly rozděleny, dochází zde ke křížení pracovních činností," pokračují.

Hygienici také poukázali na to, že se po celém provozu pohybují psi a kočky a odpadky končí v pytlích na různých místech, nikoli v odpadových nádobách. "Zjištěný stav nevylučuje možnost kontaminace potravin, může dojít k pomnožení mikroorganismů a k tvorbě toxinů a tedy k ohrožení bezpečnosti vyráběných lahůdkářských výrobků, čímž vzniká riziko ohrožení zdraví strávníků alimentárním onemocněním," zakončuje raport kontroly.

Provoz může majitel otevřít po odstranění závad a sanitaci. Dostal také pokutu.