Jirkovský Dům dětí a mládeže Paraplíčko připravil pásmo her, v kterém došlo na volbu nejhezčí masky, diskotéku, soutěž v pojídání koblih a zasytit se přítomní mohli opečenými buřty i zabijačkovými dobrotami.