Slavnostní oceňování probíhalo při příležitosti dne učitelů a předávání cen se chopil sám primátor města Jan Mareš. „Vaše práce je poslání, kterému dnešní společnost ubrala na vážnosti a uznání. My si však uvědomujeme její důležitost a náročnost," řekl přítomným vychovatelům primátor a jedním dechem dodal, „jste skvělými lidmi a vynikajícími pedagogy. Za to vám patří obrovský dík, a to nejen můj, ale nás všech."

Mareš také zdůraznil velký význam učitelství. „Je to povolání, které nespočívá jen v předávání vědomostí budoucím generacím, ale současně je i výchovou, psychologickou pomocí a formováním osobností, životních názorů a postojů našich nástupců."

Setkání probíhalo v prostorách rytířského sálu a kromě jednotlivých nominovaných učitelů se ho zúčastnili i jejich ředitelé, členové výboru zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, vedoucí odboru školství a společně s primátorem i jeho náměstci Jan Řehák a Martin Klouda.

Veřejné poděkování učitelům za jejich práci se v našem městě stává tradicí. To letošní bylo již třetím v řadě. V roce 2011 bylo oceněno devatenáct, v roce loňském pak dvacet kantorů z chomutovských mateřských, základních, a středních škol, školy speciální a umělecké.

Ocenění pedagogové za rok 2013

* Jana Topinková, ZŠ Zahradní
* Lenka Fúdorovál, ZŠ Na Příkopech
* Šárka Bazalková, ZŠ Kadaňská
* Jiří Beneš, ZŠ Písečná
* Jana Eichhornová, ZŠ Hornická
* Jaroslava Koubová, ZŠ Školní
* Jiřina Iglerová, ZŠ Březenecká
* Marcela Kašná, MŠ Šafaříkova
* Jana Himmlová, ZŠ Duhová cesta
* Jaroslava Hanousková, ZUŠ T. G.Masaryka
* Magdaléna Mlčkovská, ZŠ a MŠ Speciální Palachova
* Eva Cvetanovová, Gymnázium Chomutov
* František Houzar, Střední průmyslová školy a Vyšší odb. škola
* Josef Uchytil, Střední škola ESOZ
* Jana Beránková, ZŠ a MŠ 17. listopadu
* Václav Malý, Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov
* Eva Opálková, ZŠ Akademika Heyrovského

Zvláštní ocenění za příkladný zásah při záchraně života dítěte:

* Irena Zetková, Edita Rudolf, Micheala Novotná, MŠ Radost Chomutov